English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDB62
NázevAplikovaná fyzika
Course nameApplied physics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantTomáš Ficker

Obsahové informace

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přnos tepla.

Harmonogram přednášky

 • 1.Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
 • 2.Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
 • 3.Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
 • 4.Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální
 • podobnosti.
 • 5.Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
 • 6.Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
 • 7.Přestup tepla při proudění teplonosného média.
 • 8.Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
 • 9.Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
 • 10.Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
 • 11.Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
 • 12.Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
 • 13.Kombinovaný přenos tepla.
Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.
Literatura není u předmětu zadána
 • Po osobní domluvě se zájemci o tento předmět je možné provést modifikaci výukové látky tak, aby se co nejtěsněji vztahovala k tématům doktorandských prací.