English

Katalog předmětů

Identifikace

KódD-DP
NázevDisertační práce
Course nameDoctoral Thesis

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

Ústav
Garant 

Obsahové informace

Dokončení a odevzdání disertační práce
Literatura není u předmětu zadána