English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW059
NázevSpeciální technologie
Course nameSpecial Technologies

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Student získá znalosti o vybraných speciálních stavebních technologiích na konkrétních objektech výstavby. Získá znalosti o přípravě a provádění vybraných speciálních dílčích stavebních procesů hrubé stavby a prací vnitřních a dokončovacích u staveb pozemního stavitelství i staveb inženýrských. Po absolvování předmětu bude schopen aplikovat teoretické poznatky z oblasti vybraných speciálních technologií, podrobné technologické postupy v případové studii a bude schopen vzorově vypracovat technologický předpis pro vybrané speciální technologie. Exkurze v průběhu výuky umožní studentovi pochopit způsoby uplatnění speciálních technologií na reálných stavbách. Návrh zvolených speciálních technologických postupů a způsob jejich zpracování v projektu obhájí na závěr semestru při ústní prezentaci a závěrečné diskusi. K tomuto připraví také elektronickou prezentaci.
Využití nových, netradičních, speciálních a experimentálních materiálů, technologií a metod výstavby. Nové technologie a moderní způsoby výstavby objektů v pozemním stavitelství i v provádění inženýrských staveb. Specifika výstavby energeticky úsporných budov, uplatnění moderních izolačních matriálů a jejich skladeb, povrchových úprav a uživatelských technologií v budovách. Speciální postupy při demoličních a recyklačních pracích, využití moderní kotevní techniky a pomocných konstrukcí. Aplikace vybraných stavebních technologií na reálné stavbě.

Harmonogram přednášky

 • 1. Současné trendy v technologii staveb, možnosti a vize, náplň vědeckovýzkumné činnosti na VUT v Brně, FAST.
 • 2. Nové technologie a moderní možnosti výstavby objektů v pozemním stavitelství.
 • 3. Moderní materiály a novodobé technologie pro realizaci inženýrských staveb.
 • 4. Energeticky soběstačné budovy, pasivní domy, ekotechnologie, jejich uplatnění a realizace.
 • 5. Nové materiály a technologie izolací: proti vodě, proti radonu, tepelné izolace včetně systémů dodatečného zateplování obalových konstrukcí, nové technologie obvodových plášťů.
 • 6. Současné možnosti kotevní techniky ve stavebnictví. Ochranné a pomocné konstrukce.
 • 7. Bezvýkopové technologie a rekonstrukce inženýrských sítí.
 • 8. Nové možnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí.
 • 9. Demolice železobetonových konstrukcí a recyklace materiálů.
 • 10. Stavební připravenost pro uplatnění speciálních technologií vnitřního vybavení objektů, sloužících k protipožárnímu a bezpečnostnímu zajištění budov a vedení datových rozvodů.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod do předmětu, organizační pokyny, seznámení s požadavky k zápočtu, předání podkladů a individuálních zadání pro aplikaci speciální technologie na konkrétní stavební dílo.
 • 2.Zadání vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu pozemního stavitelství za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
 • 3.Vypracování vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu pozemního stavitelství za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
 • 4.Konzultace individuálních zadání.
 • 5.Prezentace a obhajoba individuálních zadání, exkurze na stavbu s využitím nových technologií.
 • 6.Zadání vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu inženýrské stavby za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
 • 7.Vypracování vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu inženýrské stavby za využití nových,netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
 • 8.Konzultace individuálních zadání
 • 9.–10.Prezentace a obhajoba individuálních zadání, hodnocení.
Znalosti z oblasti stavebních materiálů a technologie staveb.

Základní literatura předmětu

FLORIÁN, Miloš : Inteligentní skleněné fasády , Praha: ČVUT , 2005
KÁNĚ, Luboš: Izolace spodní stavby - Skladby a detaily, Praha: DEKTRADE - KUTNAR, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

WATTS, Andrew : Moderní fasády , JAGA MEDIA s.r.o. , 2013
GABRIEL, Ingo, LADENER, Heinz a kol.: Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu , HEL , 2013
KRIMMLING, Jörn : Energeticky úsporné budovy , NSC, s.r.o., 2007