English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW057
NázevLogistika
Course nameLogistics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Zvládnutím předmětu Logistika získají studenti znalosti o jedné ze základních systémových věd - o logistice. Osvojí si principy a teorie logistických systémů, logistických řetězců, tvorby hmotných a nehmotných toků, logistických přístupů k řešení provozních, zásobovacích a dopravních problémů – s praktickým zaměřením na stavebnictví. Poznají praktickou tvorbu a následné využití logistických řetězců, zejména v reálu provozu zařízení staveniště. Zvládnou základy analýzy reálných systémů a jejich deagregace. Dále poznají vybraná témata rozhodovacích procesů a vybrané metody operačního výzkumu. Zvládnou možností jejich využití v přípravě a realizaci staveb i zařízení staveniště. Seznámí se s možnostmi využití speciálního simulačního SW pro simulace a modelování řetězců, toků a procesů. Výstupem je aktivní účast při řešení praktických úloh v rámci cvičení, čtyři protokoly správně vyřešených zadaných úloh z oblastí náplně tohoto předmětu.
Základy a principy logistických systémů, logistických řetězců a jejich tvorby v podobě hmotných a nehmotných toků. Používané matematické metody, procesy identifikace a dekompozice systémů, metody a prostředky vybraných oblastí logistiky. Možnosti aplikace logistického přístupu v oblasti stavebně technologických procesů, zařízení staveniště a při realizaci staveb. Principy a metody systémového inženýrství, operační analýzy a rozhodovacích procesů i jejich praktická využití zejména v přípravě a v provozu zařízení staveniště. Možnostmi využití počítačových programů pro modelování a simulaci jevů a procesů reálných činností ve stavebnictví – s hlavním zaměřením na řízení staveništního provozu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu. Teoretické základy logistiky. Základy teorie systémů a teorie řízení – úloha zpětné vazby. Základy systémového inženýrství. Základy teorie rozhodovacích procesů.
 • 2. Logistické řetězce – principy a tvorba řetězců. Logistické hmotné a nehmotné toky - materiálové, informační a finanční toky, analýza a vzájemné vazby. Logistické dekompozice reálné podnikové struktury. Interakce logistiky a řízení výroby.
 • 3. Matematické metody logistiky. Modelování a simulace. Využití simulačních programů.
 • 4. Praxe rozhodovacích procesů – vztahy mezi rozhodováním a řízením. Úloha čínského listonoše a úloha obchodního cestujícího. Jejich využití ve stavební praxi – řízení provozu staveniště a zásobování stavby.
 • 5. Operační výzkum – principy a metody. Lineární programování a jeho praktické využití.
 • 6. Základy teorie grafů. Základy teorie her. Základy teorie front a hromadné obsluhy, využití při provozu zařízení staveniště.
 • 7. Praktické úlohy a cíle logistiky v podniku. Využití logistiky v systému řízení realizačních procesů.
 • 8. Logistické a rozhodovací funkce v oblasti řízení chodu zařízení staveniště - zásobování a řízení zásob (sklady), metody: KANBAN, Just in Time.

Harmonogram cvičení

 • 1. Logistika – logistická dekompozice systému. Použití při dekompozici systému zařízení staveniště.
 • 2. Logistický řetězec - vztahy uvnitř a s okolím. Příklad řešení hmotných a nehmotných toků v realitě zařízení staveniště a realizace stavby.
 • 3. Příklady k operační analýze a teorii rozhodování, k teorii front a hromadné obsluhy. Řešení zásobovacích a dopravních problémů – aplikace úloh čínského listonoše a obchodního cestujícího.
 • 4. Programy pro modelování v logistice. Simulace příkladu z oblasti hromadné obsluhy.
 • 5. Simulace příkladu z oblasti teorie front – souběh výroby.
 • 6. Simulace zásobovacího problému.
 • 7. Simulace příkladu logistického řetězce z oblasti zařízení staveniště.
 • 8. Simulace příkladu logistického řetězce z realizace stavby.
Znalosti z oblasti technologie staveb, znalost technologických procesů realizace staveb, znalosti pro přípravu a provoz zařízení staveniště. Znalost maticového počtu a statistiky.

Základní literatura předmětu

SCHULTE, Ch.,: Logistika, Victoria Publishing, Praha, 1994
STADTLER, R., KILGER, CH.: Supply Chain Management and Advanced Planning, New York Heidelberg Berlin Springer, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JUROVÁ, M. a kol.: : Výrobní procesy řízené logistikou, BizBooks, Brno, 2013
KERBER, B., DRECKSHAGE, B.,J.: : Lean supply chain management essentials : Framework for materials managers, Boca Raton, [Fla], CRC Press, 2011