English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW024
NázevTechnologie rekonstrukcí
Course nameReconstruction Technologies

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantYvetta Diaz

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o způsobech provádění technického průzkumu stavebního objektu a zpracování příslušné dokumentace. Získají znalosti o provádění rekonstrukcí vybraných částí stavebních objektů. Získají znalosti o způsobech a možnostech provádění rekonstrukcí panelových domů. Získají informace o postupech při rekonstrukci památkově chráněných objektů a o stavebních materiálech, používaných na historických stavbách. Budou schopni vytvořit kalkulaci ceny pro rekonstrukce, opravy a údržbu stavebního objektu.
Stavebně technické průzkumy staveb, technická dokumentace staveb a návrh technologických postupů při rekonstrukcích s ohledem na výsledky průzkumů, sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti, odstraňování vlhkosti v objektech, sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí, rekonstrukce dřevěných krovů, panelových objektů, nejpoužívanější metody a jejich ekonomické vyhodnocení, rekonstrukce památkových objektů a nejčastější rizikové faktory při návrhu technologických postupů, příklady realizovaných rekonstrukcí formou prezentace fotodokumentace realizovaných staveb a exkurze na stavbu s prováděnou rekonstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování.
 • 2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích.
 • 3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti.
 • 4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech.
 • 5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí.
 • 6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů.
 • 7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce.
 • 8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace.
 • 9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce.
 • 10.Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zpracování pasportu zadaného objektu určeného ke kompletní rekonstrukci
 • 2. Zpracování zákresu zjištěných defektů v konstrukcích
 • 3. Technologický předpis provedení rekonstrukce určené konstrukční části stavby a kalkulace ceny
 • této rekonstrukce.
 • 4. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.
 • 5. Technologický postup sanace vlhkého zdiva - návrh vhodného typu sanace.
 • 6. Ekonomické zhodnocení navržené sanace, variantní řešení a jejich srovnání.
 • 7. Rekonstrukce vybrané části panelového domu, návrh řešení.
 • 8. Vypracování technologického předpisu pro rekonstrukci vybrané části panelového domu.
 • 9. Exkurze na stavbu, kde probíhají rekonstrukční práce
 • 10. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.
Předpokládají se znalosti z technologie stavebních procesů u nově budovaných staveb, základní znalosti ze statiky stavebních konstrukcí, vlastností stavebních materiálů a tvorba rozpočtu pro novostavbu.

Základní literatura předmětu

VLČEK, Milan: Poruchy a rekonstrukce staveb, Brno:Era, 2006
ŠKABRADA,Jiří: Konstrukce historických staveb, Argo, 2003
PUME, ČERMÁK: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Praha: ABF:ARCH, 1993
WILEY: Dictionary of building preservation, New York, 1996
MAKÝŠ,Oto: Technologie renovace budov, Bratislava: Jagagroup,s.r.o., 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VAŠEK,Milan: Havárie,poruchy a rekonstrukce-dřevěné a ocelové konstrukce, Grada Publishing a.s., 2011
WITZANY, Jiří : Poruchy a rekonstrukce zděných budov, Nakladatelství ŠEL,spo.s r.o., 1999
SEVERIN,Ondřej: Stavba domu v praxi /Díl I-náčrty,stavební plány,provedení stavby domu ze 30.let, Grada Publishing,spol.s .r.o., 2002