English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW019
NázevPočítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2
Course nameComputer Support in Construction Preparation and Realization 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantJiří Šlanhof

Obsahové informace

Absolvováním předmětu studenti porozumí procesům řízení stavebního podniku. Naučí se pracovat s dalšími softwarovými produkty pro přípravu a realizaci staveb - ASPE a RSV. Jsou schopni s využitím těchto systémů řešit přípravu stavební zakázky, jejich varianty, rozpočty, kalkulace i harmonogram. Dokáží také řešit procesy realizace včetně finanční kontroly hospodářských výsledků. Rozumí dokumentaci realizace staveb, umí vytvořit soupis provedených prací, zjišťovací protokol i fakturu.
Software ASPE pro plánování a řízení dopravních a pozemních staveb - rozpočet, kalkulace, harmonogram, síťový graf a další kroky v řízení stavební zakázky. Investorský a dodavatelský controlling, správa subdodávek, průběžné hodnocení nákladů a zdrojů. Soupisy provedených prací, zjišťovací protokol, fakturace. Plánování a řízení stavební výroby v systému RSV s návazností na výstupy z kalkulačního software. Import cizího rozpočtu a jeho využití pro tvorbu technologického modelu, podzhotovitelské rozpočty, tvorba časového plánu s využitím návaznosti na MS-Project, tvorba a tisk dokumentace realizace stavby.

Harmonogram přednášky

 • 1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby.
 • 2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS.
 • 3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu
 • 4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty.
 • 5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky.
 • 6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny
 • 7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita.
 • 8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky.
 • 9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů.
 • 10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu
 • 2. Základní seznámení s programem ASPE, popis prostředí. Založení staveb typu „výrobní plán“
 • 3. Stavby typu rozpočtová - přímé ceny, rozpočtová - kalkulace
 • 4. Stavba typu harmonogram, návaznosti, sestavení síťového grafu, kritická cesta.
 • 5. Dodatky rozpočtů, zjišťovací protokol, fakturace
 • 6. Základní seznámení s programem RSV, struktura programu, ovládací prvky
 • 7. Založení zakázky, základní informace o zakázce
 • 8. Procesy nabídky v RSV
 • 9. Procesy přípravy stavby a realizace v RSV
 • 10. Kontrola znalostí, uživatelských dovedností, zápočet
Znalost pravidel rozpočtování, dobrá orientace ve stavebních technologiích, běžná uživatelská znalost práce s kancelářskými aplikacemi.

Základní literatura předmětu

ÚRS PRAHA, a.s.: Rozpočtování a oceňování stavebních prací, ÚRS PRAHA, a.s., 2009
BARRIE, S. Donald a PAULSON, C. Boyd: Professional Construction Management, McGraw-Hill, Inc., 1991

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TICHÁ, Alena a TICHÝ, Jan a VYSLOUŽIL, Radim a ŠIMÁČEK, Ondřej: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, díl I, II, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2008
First information systems, s.r.o.: Dokumentace RSV - firemní manuál, nápověda programu, , 0
Valbek, spol. s r.o.: Dokumentace ASPE - firemní mauál, nápověda programu, , 0