English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV084
NázevManažerské dovednosti
Course nameManagerial Skills

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDana Linkeschová

Obsahové informace

Pochopení a získání znalostí základních principů a vztahů v podnikové řídící práci při realizaci staveb.
Návody k aplikaci manažerských základních návyků.
Základní pojmy vedení a řízení.
Nácvik komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
Aplikace principů a metod vedení a řízení.

Realizace staveb patří mezi odvětví, pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.
 • 2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.
 • 3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.
 • 4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.
 • 5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.
 • 6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.
 • 7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.
 • 8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.
 • 9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.
 • 10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce.
 • 2.- 9. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.
 • 10. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.
Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem. Základní orientace v organizaci stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

LINKESCHOVÁ, Dana: K otázkám managementu ve stavebnictví, Brno: CERM, 2005
PLAMÍNEK, Jiří : Vedení lidí, týmů a firem, Praha: Grada, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JAY, Ros a TEMPLAR, Richard: Velká kniha manažerských dovedností, Praha: Grada, 2010
HRABINCOVÁ, Dagmar a LINKESCHOVÁ, Dana: M01-Management a právo ve stavebnictví, FAST VUT v Brně, 0
LINKESCHOVÁ, Dana: Educating Leading Managing, Brno: Konvoj, 2003
VEBER, Jaromír a kol.: Management, Praha: Management Press , 2000
Donnelly, Gibson, Ivancevich: Fundamentals of Management, Irwin, 1995