English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV078
NázevIntegrované systémy managementu
Course nameIntegrated Systems of Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Znalost integrovaného systému managementu.
Předmět prohlubuje znalost a pochopení filosofie systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 a environmentálního systému stavební firmy podle normy ČSN EN ISO 14001. Student získá základní informace o systému bezpečnosti podle OHSAS 18001.
Student se seznámí s principy integrace těchto systémů a naučí se základům při budování IMS ve stavební společnosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Systém managementu jakosti jako základ integrovaného systému managementu (dále „IMS“) stavební firmy.
 • 2. Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001.
 • 3. Základní informace o systému managementu bezpečnosti podle OHSAS 18001 stavební firmy.
 • 4. Propojení „jakosti“, „environmentu“ a „bezpečnosti“ v IMS ve stavební firmě.
 • 5. Řízení dokumentace a záznamů jako základ efektivního integrovaného systému.
 • 6. Povinnosti managementu podle požadavků IMS stavební firmy. Procvičování „procesního přístupu“.
 • 7. Zpracování dokumentů pro praktické řízení „Realizace produktu“ v IMS.
 • 8. Budování environmentálního systému podle environmentální legislativy ČR a environmentálních aspektů stavební firmy.
 • 9. Budování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle příslušné legislativy
 • 10. Praktické postupy interních auditů IMS, certifikace IMS.
 • 11. Princip neustálého zlepšování v IMS. Rozdílné efekty jednotlivých systémů.
 • 12. Praktické příklady uplatňování tohoto principu na základě měření a analýz ve stavebních firmách.
 • 13. Ekonomické aspekty IMS.
Předmět navazuje na předmět Řízení jakosti I z bakalářského studia.

Základní literatura předmětu

VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2010
NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOVSKÝ, J.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press,, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem pro její použití., ,
: ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky., ,
: ČSN EN ISO 180001 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci., ,