English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV023
NázevManagement stavebního podniku
Course nameManagement of Construction Company

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVít Hromádka

Obsahové informace

Postupy a metodiky pro řízení nákladů ve stavebním podniku.
Řízení podnikového nákupu, hodnocení dodavatelů a subdodavatelů.
Uplatnění elektronických nákupních aukcí ve stavebnictví.
Výkonnost podniku a uplatnění benchmarkingu ve stavebnictví.

Harmonogram přednášky

  • 1. Řízení nákladů ve stavebním podniku
  • 2. Náklady na stavební výrobu, řízení objemu zisku ve stavební výrobě
  • 3. Řízení podnikového nákupu a jeho funkce
  • 4. Výběr a hodnocení dodavatelů a subdodavatelů ve stavebnictví
  • 5. Elektronické nákupní aukce
  • 6. Elektronické nákupní aukce
  • 7. Měření podnikové výkonnosti
  • 8. Benchmarking ve stavebnictví
  • 9. Projektové řízení stavebního podniku
  • 10. Dynamický management
Základy o řízení nákladů výroby ve stavebním podniku. Schopnost řízení stavební výroby s podporou řídících systémů.
Literatura není u předmětu zadána