English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV022
NázevSprávní právo
Course nameAdministrative Law

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Předmět je zaměřen na vymezení správního práva, veřejnou správu, prameny a normy správního práva, jeho subjekty včetně charakteristiky podstaty a funkcí veřejné, státní a územní správy a právní úpravy správního řízení.

Harmonogram přednášky

 • 1.Právní úprava správního práva (prameny správního a procesního práva)
 • 2.Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva (normy, prameny, subjekty správního práva)
 • 3.Organizace, pravomoc orgánů veřejné správy
 • 4.Organizace a pravomoc orgánů státní správy
 • 5.Působnost orgánů státní správy
 • 6.Organizace a pravomoc orgánů územní samosprávy
 • 7.Působnost orgánů územní samosprávy
 • 8.Správní delikty (trestní pravomoc správních orgánů)
 • 9.Správní řízení (pojem, podstata a zásady správního práva procesního)
 • 10.Průběh správního řízení (zahájení, přerušení a zastavení správního řízení)
 • 11.Vydání rozhodnutí (rozhodnutí, smír, usnesení a zvláštní rozhodnutí)
 • 12.Přezkum rozhodnutí a správní exekuce
 • 13.Soudní přezkum správních rozhodnutí
Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané Bc studiu studijního programu Stavební inženýrství.

Základní literatura předmětu

PRŮCHA, Petr: Správní právo obecná část, Praha: Doplněk, 2013
PRŮCHA, Petr: Místní samospráva, Brno: Masarykova univerzita, 2011
SKULOVÁ, Soňa a PRŮCHA, Petr a HAVLAN, Petr a JURNÍKOVÁ, Jana a KADEČKA Stanislav: Správní právo procesní, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PRŮCHA, Petr: Správní řád s poznámkami a judikaturou, Praha: Leges, 2015
: Správní řád, ,
Sagit: ÚZ č. 1029 Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie, Sagit, 2014