English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV021
NázevCeny ve stavebnictví 2
Course namePrices in Civil Engineering 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Speciální znalosti a dovednosti v oblasti kalkulace nákladů se zvláštním zaměřením na kalkulace ve stavebnictví. Zpracování položkového rozpočtu stavebního objektu včetně podrobného výkazu výměr. Ocenění katalogovými i kalkulovanými cenami. Nákladová a cenová analýza.
Cenová tvorba ve stavební výrobě. Kalkulace nákladů pro cenovou tvorbu stavebních prací a stavebních objektů. Náklady a kalkulace. Kalkulační techniky a metody.Cenové kalkulace stavebních prací,metody. Výpočet objemu režií a zisku. Softwarová podpora kalkulací a výpočtů.

Harmonogram přednášky

 • 1.Ceny a náklady v životním cyklu stavebního díla. Klasifikace stavebních děl.
 • 2.Metody tvorby ceny v jednotlivých etapách. Software pro rozpočtování a kalkulace.
 • 3.Propočty, rozpočty a kalkulace ve výstavbě. Technické a oceňovací podklady.
 • 4.Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. Pravidla sestavení. Třídění prací.
 • 5.Sestavení výkazu výměr. Způsoby měření stavebních konstrukcí a prací. Specifika.
 • 6.Ocenění výkazu výměr katalogovými cenami. Sestavení položkového rozpočtu.
 • 7.Náklady. Klasifikace nákladů. Kalkulace v ekonomickém systému podniku.
 • 8.Kalkulační techniky. Přirážková kalkulace.
 • 9.Kalkulační metody. Absorpční kalkulace. Neabsorpční kalkulace.
 • 10.Kalkulace katalogové ceny stavební práce. Rozbor kalkulace.
 • 11.Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulační podklady.
 • 12.Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulace nákladů, zisku a rizika.
 • 13.Cenová a nákladová analýza zakázky. Cenový a nákladový management.

Harmonogram cvičení

 • 1. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu
 • 2. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu
 • 3. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu
 • 4. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu
 • 5. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu
 • 6. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu
 • 7. Cenová analýza
 • 8. Cenová a nákladová analýza
 • 9. Cenová a nákladová analýza
 • 10. Cenová a nákladová analýza
 • 11. Vyhodnocení
 • 12. Kompletace
 • 13. Kompletace
Konstrukce a technologie staveb a stavebních prací, klasifikace a třídění ve stavební výrobě, ekonomika stavebního podniku, tvorba cen stavebních objektů.

Základní literatura předmětu

ÚRS Praha: Rozpočtování a oceňování stavebních prací, ÚRS Praha, 2009
TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B.: Ceny ve stavebnictví. Rozpočtování a kalkulace, URS Brno, 1999
TICHÁ, A., TICHÝ, J., VYSLOUŽIL, R., ŠIMÁČEK, O., MARKOVÁ, L., CHOVANEC, J.: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MACÍK, K.: MACÍK, K. Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu, MONTANEX a.s., 1999
KALIVODOVÁ, H., KREJČÍ, L. a kol.: Kalkulace cen, Verlag Dashofer, 2007