English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV020
NázevManažerské účetnictví
Course nameManagerial Accounting

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantHelena Hanušová

Obsahové informace

Znalosti v oblasti kontroly plnění rozpočtů, sestavování reportů, pochopení možností a významu metod Standardních nákladů z pohledu manažera.
Rozpočty a rozpočetnictví. Metody tvorby a kontroly rozpočtů. Reporting jako zdroj informací pro rozhodování.
Odpovědnostní účetnictví.

Harmonogram přednášky

  • 1. Nákladové a manažerské účetnictví a jejich vývoj
  • 2. Využití kalkulace v řízení
  • 3. Vliv druhu činnosti na nákladové účetnictví
  • 4. Fundamentální analýza
  • 5.-6. Rozpočty, (základní pojmy, dlouhodobé, krátkodobé, rozpočty režijních nákladů)
  • 7.-8. Metoda Standardních nákladů (základní pojmy, metoda SN v sériové, kusové, homogenní a sdružené výrobě, použití metody SN u režijních nákladů)
  • 9. Odpovědnostní účetnictví
  • 10.-11. Rozhodovací úlohy nevyžadující vklady prostředků
  • 12.-13 Rozhodovací úlohy vyžadující vklady prostředků

Základní literatura předmětu

KRÁL, Bohumil: Manažerské účetnictví, Praha: Management Press, 3. vydání., 2010
FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše a WAGNER, Jaroslav .: Nákladové a manažerské účetnictví, Praha: ASPI, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství, ,
WÖHE, Gunter a KISLINGEROVÁ, Eva: Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C.H.Beck, 2007
PETŘÍK, T.: Procesní a hodnotové řízení firem a organizací – nákladová technika a komplexní manažerská metoda, Praha: Linde, 2007
ČECHOVÁ, A.: Manažerské účetnictví, Brno: Computer Press, 2006
DRURY, Colin: Management & Costs Accounting, London, Business Press, Thomson Learning, 2004