English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV018
NázevDiplomový seminář (E)
Course nameDiploma Seminar (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti získají základní schopnost:
- důkladně pronikat do věcné problematiky zvoleného tématu,
- používat bibliografii i elektronické zdroje,
- citovat a odkazovat na použité zdroje,
- psát odborný text,
- formálně zpracovat odbornou práci.
Studenti jsou již rozděleni individuálně do jednotlivých specializací (sekcí). Zde jsou budoucími vedoucími diplomových prací nasměrováni na problematiku, kterou se budou zabývat při řešení závěrečných diplomových prací.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod. Organizační pokyny.
  • 2. Požadavky k zápočtu.
  • 3.-7. Zpracování seminární práce.
  • 8.-9. Sloučení prací z inženýrských seminářů a z diplomového semináře.
  • 10. Kompletace práce jako podkladu pro zpracování diplomové práce.
Znalosti v rozsahu jednotlivých disciplín ekonomiky a managementu stavebnictví.

Základní literatura předmětu

: Aktuálně podle realizovaných zadání, odborná literatura na základě zadání vedoucího diplomové práce , , 0
: Aktuálně podle realizovaných zadání, odborná literatura na základě zadání vedoucího bakalářské práce, , 0