English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV010
NázevInženýrský seminář 2
Course nameEngineering Seminar 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti rozšíří odborné znalosti získané v předchozím inženýrském semináři a zpracují navazující seminární práci. Prohloubí si znalosti z autorského práva, z informační a citační etiky. Seznámí se s aktuálními směrnicemi a normami pro zpracování diplomových prací.
Studenti si zvolí další speciální nasměrování studia – stavební ekonomika a řízení, projektové řízení staveb, systémová analýza a veřejné investice, kde jim bude nabídnut seznam témat diplomových prací. Student po výběru tématu je pak v těchto sekcích již individuálně připravován jednotlivými pedagogy a zpracuje seminární práci na téma blízké tématu diplomové práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod do seminární práce.
  • 2. Informační a citační etika. Autorské právo.
  • 3. Normy pro bibliografické citace a odkazy.
  • 4. Směrnice a formální úprava diplomových prací.
  • 5.-11. Konzultace, vypracování seminární práce podle individuálního zadání.
  • 12. Prezentace a obhajoba seminární práce.
  • 13. Odevzdání seminární práce. Zápočet.
Znalosti v rozsahu jednotlivých disciplín ekonomiky a managementu stavebnictví.

Základní literatura předmětu

: Aktuálně podle realizovaných zadání, odborná literatura na základě zadání vedoucího bakalářské práce, , 0