English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV006
NázevInženýrský seminář 1
Course nameEngineering Seminar 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti získají hlubší znalosti z odborné problematiky seminární práce. Studenti získají znalosti z autorského práva a norem upravujících bibliografické citace. Studenti budou znát zásady pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací. Získané znalosti aplikují v odevzdané semestrální práci.
Studenti si zvolí další speciální nasměrování studia – stavební ekonomika a řízení, projektové řízení staveb, systémová analýza a veřejné investice, kde jim bude nabídnut seznam témat diplomových prací. Student po výběru tématu je pak v těchto sekcích již individuálně připravován jednotlivými pedagogy a zpracuje seminární práci na téma blízké tématu diplomové práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod k seminární práci.
  • 2. Autorský zákon.
  • 3. Bibliografické citace.
  • 4.-11. Vypracování, konzultace a korekce seminární práce.
  • 12. Prezentace a obhajoba seminární práce.
  • 13. Odevzdání seminární práce.
Znalosti v rozsahu jednotlivých disciplín ekonomiky a managementu stavebnictví.

Základní literatura předmětu

: Aktuálně podle realizovaných zadání, odborná literatura na základě zadání vedoucího bakalářské práce, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Autorský zákon, Sbírka zákonů ČR, 2000
: ČSN ISO 690 Bibliografické citace, Český normalizační institut, 2000