English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCU052
NázevDatabázové systémy
Course nameDatabase Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Přehled o způsobu práce s daty na úrovni databázového systému bez uživatelského rozhraní konkrétní aplikace.
Základy datové analýzy.
Používání různých nástrojů ke zjišťování informací z uložených dat.
Znalosti potřebné pro návrh datových struktur vlastní aplikace.
Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích
 • 2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace
 • 3. Relační algebra
 • 4. Konceptuální modelování
 • 5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy
 • 7. Indexovací techniky
 • 8. Referenční integrita
 • 9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML
 • 10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT
 • 11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu
 • 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy
 • 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s prostředím konkrétního DB systému (Access) a použití jednoduchých nástrojů pro zjišťování informací (řazení a filtrování).
 • 2. Definice struktury tabulek, datové typy, realizace integritních omezení.
 • 3-4. Zadání a konzultace samostatné práce.
 • 5. Prezentace návrhu datových struktur pro samostatnou práci v Power Pointu.
 • 6-9. Formulace dotazů v jazyce SQL pro zjišťování informací.
 • 10. Nastavení relací mezi tabulkami, formulace komplexních dotazů v prostředí DB systému.
 • 11. Vytvoření aplikačního rozhraní použitím formulářů Accessu.
 • 12-13. Konzultace a odevzdání samostatné práce.
Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Základní literatura předmětu

: Successful Presentations Student's Book with DVD Pack, , 0