English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT007
NázevTermomechanika
Course nameThermomechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantOndřej Šikula

Obsahové informace

Nabyté poznatky umožní:
Analýzu a klasifikaci fyzikálních dějů v oborech techniky prostředí,
Specifikaci okrajových podmínek tepelných dějů v budovách,
Analytická a numerická řešení typických termických úloh.
Problematika výměny tepla v oborech technických zařízení budov, tepelné vlastnosti látek, elementární tepelné děje. Vodní pára a její stavy. Tepelné procesy, jejich dynamika a aplikace v technických zařízeních budov. Stacionární a nestacionární vedení tepla, analytická a numerická řešení. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek. Přenos tepla radiací. Základy výměníků tepla pro TZB. Speciální problémy při přenosu tepla v technickém zařízení budov.

Harmonogram přednášky

 • 1. Přenos tepla v oborech technických zařízení budov.
 • 2. Vodní pára a její stavy
 • 3. Stacionární vedení tepla, jeho analytické řešení
 • 4. Stacionární vedení tepla, jeho numerické řešení
 • 5. Nestacionární vedení tepla rovinnou stěnou a poloprostorem
 • 6. Nestacionární vedení válcovou stěnou, analytická a numerická řešení
 • 7. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek
 • 8. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek
 • 9. Přenos tepla radiací
 • 10. Základy výměníků tepla pro technická zařízení budov

Harmonogram cvičení

 • 1. Přenos tepla v oborech technických zařízení budov.
 • 2. Vodní pára a její stavy
 • 3. Stacionární vedení tepla, jeho analytické řešení
 • 4. Stacionární vedení tepla, jeho numerické řešení
 • 5. Nestacionární vedení tepla rovinnou stěnou a poloprostorem
 • 6. Nestacionární vedení válcovou stěnou, analytická a numerická řešení
 • 7. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek
 • 8. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek
 • 9. Přenos tepla radiací
 • 10. Základy výměníků tepla pro technická zařízení budov
Základy termiky, vytápění, vzduchotechniky, mikroklimatu budov.

Základní literatura předmětu

SAZIMA, Miroslav, KMONÍČEK, Vladimír: Teplo. Technický průvodce, Praha, 1989
GEBAUER, Günter: Termika pro TZB, Vysoké učení technické v Brně, 1996
JÍCHA, Miroslav: Přenos tepla a látky, CERM, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

INCROPERA, Frank P.: Introduction to heat transfer, John Wiley, 2007
HLAVAČKA, Vojtěch, VACEK, Václav: Přenos tepla a hmoty, Praha: České vysoké učení technické, 1990
VDI: VDI-Wärmeatlas: Berechnungsblätter für den Wärmeübergang. 9., überarb. und erw., Springer, 2002