English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT006
NázevSpecializovaný projekt (S-TZB)
Course nameSpecialized Project (S-TZB)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJiří Hirš

Obsahové informace

Rozvoj tvůrčích schopností při řešení problémových úloh při návrhu, ověřování funkce či jiném zkoumání soustav techniky prostředí. Studenti získají dovednosti při práci v laboratoři, měření in situ nebo zvýší své znalosti ve specializovaných výpočtech modelování chování technických systémů.
Aplikace teoretických poznatků v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt. Rozbor problematiky, vstupní požadavky, okrajové podmínky. Uplatnění publikovaných, realizovaných a aktuálních řešení v ČR i zahraničí. Aplikace výpočetní techniky. Experimentální přístupy k řešení.

Harmonogram cvičení

  • Zadání a specifikace stavebního objektu a sledovaného technického systému
  • Zpracování výpočtové části
  • Formulace experimentální, nebo specializované výpočtové, či jiné úlohy v souladu se zadáním diplomové práce
  • Zpracovávání zadané úlohy
  • Hodnocení výsledků a jejich ověření
  • Prezentace výsledků zpracovaného projektu
Interní mikroklima, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů letního semestru magisterského studia.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers: ASHRAE Pocket Guide for Air-Conditioning, Heating, Ventilation and Refrigeration, 7th edition, American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009