English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS052
NázevPřírodní způsoby čištění vod
Course nameNatural Technologies of Water Treatment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantHelena Králová

Obsahové informace

1) Pochopení přirozených čistících procesů
2) Návrch mechanického předčištění před technologiemi založenými na přírodních způsobech
3) Ovládání návrhu a zpracování projektu kořenové čistírny odpadních vod
4) Ovládání návrhu a zpracování projektu stabilizační nádrže na čištění vod
5) Náhled do problematiky přírodních jezírek a biotopů
Úvod do problematiky, rozdělení přírodních způsobů čištění, historie využívání přírodních způsobů čištění.
Čisticí procesy v půdním, vodním a mokřadním prostředí, význam vegetace, složení znečištěných a odpadních vod.
Průzkumové práce, nakládání s dešťovými vodami.
Předčištění odpadních vod.
Půdní filtry, vegetační kořenové čistírny s horizontálním a vertikálním prouděním.
Dočišťovací a stabilizační nádrže,plovoucí mokřadní ostrovy
Kombinace přírodních a umělých způsobů čištění, využití v praxi, modernizace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do přírodních způsobů čištění odpadních vod – přednosti, nevýhody, možnosti použití; legislativa.
 • 2. Množství a složení odpadních vod, kejdy a kalů, výpočty, měření. Mechanické čištění odpadních vod malých producentů.
 • 3. Konstrukce VKČ: dělení, systémy, základní konstrukce VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním.
 • 4. Objekty na VKČ, návrh VKČ: výpočty, konstrukce, těsnění. Vertikální VKČ.
 • 5. Rostliny ve VKČ - funkce, použití, ošetřování.
 • 6. Materiály pro filtrační náplně
 • 7. Možnosti a omezení VKČ
 • 8. Návrh domovního jezírka (okrasného, dočišťovacího), stavba, provoz
 • 9. Stabilizační nádrže: čistící procesy ve vodním prostředí, stavební řešení, dimenze.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní práce v programu SketchUp
 • 2. Pokročilé úlohy a zpracování animací v progamu SkechUp
 • 3. Návrh a vykreslení tříkomorového septiku
 • 4. Návrh a zpracování výkresu kořenové čistírny
 • 5. Exkurze - domovní kořenová čistírna, obecní kořenová čistírna, koupací biotop
 • 6. Výpočet a zpracování vizualizace stabilizační nádrže za kořenovou čistírnou
 • 7. Zpracování technické zprávy
 • 8. Kompletizace projektu domovní čistírny odpadních vod
 • 9. Zápočtový týden - opravy a poslední úpravy
Znalosti z hydrauliky - proudění v potrubích, hydraulika podzemní vody, hydropedologie - zejména zrnitostní rozbory, měrná a objemová hmotnost filtračních materiálů, čištění odpadních vod - mechanické čištění a kalové hospodářství, výpočet denních a maximálních průtoků, chemie a technologie vody, základní pojmy jako nitrifikace a denitrifikace, BSK, EO

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŠÁLEK Jan, KRIŠKA Michal, PÍREK Oldřich , PLOTĚNÝ Karel, ROZKOŠNÝ Miloš, ŽÁKOVÁ Zdeňka: Voda v domě a na chatě, Grada Publishing, a.s., 2012
ROZKOŠNÝ Miloš,KRIŠKA Michal,ŠÁLEK Jan, BODÍK Igor, ISTENIČ Darja: Netural Technologies of Wastewater Treatment, Global Water Partnetrship Central and Eastern Europe, 2014
KRIŠKA Michal (editor): Čištění odpadních vod v horských oblastech, Asociace pro vodu ČR, Vysoké učení technické v Brně, 2014
KRIŠKA Michal, HYÁNKOVÁ Eva (editoři): Přírodní způsoby čištění vod, Vysoké učení technické v Brně, 2012