English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR004
NázevHydroinformatika 2
Course nameHydroinformatics 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantAleš Dráb

Obsahové informace

Znalost základních principů a možností využití hydroinformatiky ve vodním hospodářství.Celkový přehled o vstupních datech a simulačních modelech ve vodním hospodářství. Získání praktických zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.
1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport rozpuštěných látek).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS apod.).

Harmonogram cvičení

  • 1. - 2. Zadání semestrálního projektu
  • 3. - 5. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů
  • 6. - 7. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství
  • 8. - 9. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování
  • 10. Prezentace semestrálních projektů
Hydraulika, hydrologie, GIS, odborné předměty z oboru vodního hospodářství a vodních staveb

Základní literatura předmětu

DRÁB, Aleš a DVOŘÁK, Ladislav: Spřažené 1D a 2D numerické modelování proudění vody v záplavových územích, FAST, VUT v Brně, 2014
JANDORA, Jan: Matematické modelování ve vodním hospodářství, FAST, VUT v Brně, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kumar P.,Alameda J., Bajcsy, P., Folk, M., Markus, M.: Hydroinformatics, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006
VREUGDENHIL, C.B.: Numerical methods for shallow-water flow, Kluwer Academic Publishers, 1998