English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCPVP2
NázevZástupce povinně volitelných předmětu pro zaměření
Course nameRepresentative of compulsory-elective subjects

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

Ústav
Garant 

Obsahové informace