English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP056
NázevVybrané statě ze stokování a ČOV
Course nameAdvanced Sewerage and WWTP

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Student získá následující oborové znalosti a dovednosti: navrhování podtlakové a tlakové kanalizace, návrh čerpací technika ve stokových sítích, znalosti v oblasti energetické náročnosti kanalizačních sítí, metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě, moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO a v městských ČOV, znalosti v oblasti membránových procesů.
Předmětu seznamuje studenty s vybranou problematikou odvodnění a čištění odpadních vod z urbanizovaných celků. Předmět souvisí s širší problematikou řešenou v předmětu Stokování a čištění odpadních vod. Navazuj na obecné předměty řešené v základní fázi studia, zejména předměty hydraulika a hydrologie.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod
 • 2. Navrhování podtlakové kanalizace.
 • 3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody - čerpací technika ve stokových sítích.
 • 4. Energetická náročnost kanalizačních sítí.
 • 5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě.
 • 6. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO.
 • 7. Moderní technologie používané v městských ČOV.
 • 8. Membránové procesy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod
 • 2. Návrh venkovní podtlakové stokové sítě.
 • 3. Návrh čerpací stanice.
 • 4. Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace.
 • 5. Návrh DČOV.
 • 6. Návrh vybrané části ČOV.
 • 7. Návrh membrány.
 • 8. Zápočet.
Hydrologie, hydroinformatika, hydraulika, stokování, čištění odpadních vod

Doporučená literatura ke studiu předmětu

METCALF + EDDY: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, McGRAW-HILL, New York, 2002
LIN Shun Dar: Water and Wastewater Calculation Manual, MC Graw Hill, 2007

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz/