English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP055
NázevDiplomový seminář (V-VHO)
Course nameDiploma Seminar (V-VHO)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hluštík

Obsahové informace

Student se po absolvování předmětu naučí samostatně řešit problematiku a individuální požadavky v oblasti stokování, čištění odpadních vod, vodárenství, odpadového hospodářství, balenotechniky a inženýrských sítí.
Výsledkem je zpracování diplomové práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí diplomové práce.
V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuálního diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Harmonogram cvičení

  • Předmět vede vždy pro každého individuálního diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu.
Chemie a technologie vody, navrhování stavebních konstrukcí, stokování, čištění odpadních vod, inženýrské sítě
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz