English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP051
NázevInženýrské sítě
Course nameUtility Networks

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantJaroslav Raclavský

Obsahové informace

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, hlubší informace o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.
Student zvládne základy navrhování a projektování sítí technického vybavení.
Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Harmonogram přednášky

 • 1. a 2. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje, prostorová koordinace sítí technického vybavení.
 • 3. a 4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
 • 5. a 6. Vodovodní a kanalizační sítě.
 • 7. a 8. Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě.
 • 9. a 10. Zásobení plynem, plynovodní sítě.
 • 11. a 12. Energetické a sdělovací sítě.
 • 13. Výstavba a sanace trubních sítí.

Harmonogram cvičení

 • 1. a 2. Koordinace sítí technického vybavení.
 • 3. a 4. Optimalizace délky přípojek.
 • 5. a 6. Návrh kanalizační přípojky.
 • 7. a 8. Návrh kanalizační přípojky.
 • 9. a 10. Seminární práce - prezentace.
 • 11. Zápočet.
fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GOEL, R.K., SINGH, Bhawani a ZHAO, Jian: Underground Infrastructures Planning, Design, and Construction, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012
CERBE, Günter: Grundlagen der Gastechnik, Mnichov: Carl Hanser Verlag GmbH & Co.KG, 2008
ŠRYTR, Petr a kol.: Městské inženýrství 1, Praha: Academia, 1999
ŠRYTR, Petr a kol.: Městské inženýrství 2, Praha: Academia, 2001

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz