English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP002
NázevVodohospodářský management
Course nameWater Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Schopnost orientace v jednotlivýh oborech vodního hospodářství, zvládnutí základů projektového managementu, řízení rizik. Schopnost provádět základní technicko-ekonomické analýzy: analýza ztráta - zisk, bod zlomu, finanční analýza sběru domovního odpadu, čistá současná hodnota variant kanalizace, řízení dosažené hodnoty.
Základní principy teorie managementu (plánování, organizace, personální práce, kontrola) ve vztahu k moderním trendům a metodám. Obecná teorie a praktické zkušenosti managementu v oblasti ekologie a odvětví vodního hospodářství. Základy marketingu (orientace na zákazníka, marketingový mix, publicita atd.).

Harmonogram přednášky

 • 1)Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR.
 • 2)Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství.
 • 3)Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.
 • 4)Stavební firma ve vodním hospodářství
 • 5)Veřejná správa ve vodním hospodářství.
 • 6)Provozní společnosti ve vodním hospodářství.
 • 7)Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství
 • 8)Obchodní činnost ve vodním hospodářství
 • 9)Vodohospodářský výzkum, věda a školství.
 • 10)Vodohospodář v průmyslu.
 • 11)Příprava a řízení zahraničních projektů.
 • 12)Úvod do krizového managementu.
 • 13)Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, zadání seminární práce a prezentací.
 • 2. Příklad - Analýza ztráta - zisk, bod zlomu, prezentace témat
 • 3. Příklad - Finanční analýza sběru domovního odpadu, prezentace témat
 • 4. Příklad - čistá současná hodnota variant kanalizace, prezentace témat
 • 5. Příklad - řízení dosažené hodnoty, prezentace témat
 • 6. prezentace témat, zápočet.
ekonomika stavebnictví

Základní literatura předmětu

BARKER Stephen, Cole Rob: Projektový management pro praxi, GRADA, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HORÁKOVÁ I. et al: Marketing v současné světové praxi, GRADA, 1992
DRUCKER Peter F.: The Practice of Management, Harper Bussiness, 2006

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz