English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO070
NázevVyužití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí
Course nameApplication of Computer Technology in Design of Steel Structures (K)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti sestavení geometrického modelu konstrukce včetně aplikace zatížení. Bude schopen modelovat okrajové podmínky a stanovit vzpěrné délky. Dále bude schopen provést analýzu konstrukce včetně provedení posouzení jednotlivých prvků.
Přehled vybraných programových sytémů pro statickou analýzu, navrhování a posuzování konstrukce jako celku i jejich jednotlivých prvků, včetně spojů a přípojů.
Základní postupy při vytváření výpočtových modelů reálných konstrukcí.
Programový systém SCIA: sestavení vstupních dat, parametry výpočtu, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Řešení individuálního zadání.

Harmonogram přednášky

 • 1. Seznámení s vybranými programovými systémy pro statickou anylýzu konstrukce. Programový systém SCIA - možnosti použití, příklady, ukázky výpočtových modelů realizovaných konstrukcí.
 • 2. Základní vstupní údaje.
 • 3. Geometrie konstrukce - rovinný model.
 • 4. Geometrie konstrukce - prostorový model.
 • 5. Model - typ podpor, prutů, uzlů.
 • 6. Zatížení. Kombinace zatěžovacích stavů.
 • 7. Stabilitní data.
 • 8. Výpočet. Vyhodnocení výsledků.
 • 9. Dimenzování prutů.
 • 10. Nelinearity výpočtu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s vybranými programovými systémy pro statickou anylýzu konstrukce.
 • 2. Vstupní údaje.
 • 3.-4. Geometrie konstrukce.
 • 5. Model - typ podpor, prutů, uzlů.
 • 6. Zatížení.
 • 7. Stabilitní data.
 • 8.-9. Výpočet. Vyhodnocení výsledků.
 • 10. Dimenzování prutů.
Statické působení nosných systémů, pravidla pro navrhování ocelových konstrukcí. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Kolář, V. a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, Praha SNTL, 1974
Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, ESDEP Society, 2000