English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO056
NázevDiplomový seminář (K-KDK)
Course nameDiploma Seminar (K-KDK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Znalosti a dovednosti z oblasti navrhování konstrukčních prvků, dílců a spojů nosných ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí. Statické působení nosných systémů stavebních konstrukcí. Návaznost statického a konstrukčního řešení. Zpracování statického a konstrukčního návrhu ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce podle zadané dispozice.
Seminář je zaměřen k vypracování diplomové práce.
Výběr tématu diplomové práce, stanovení základních dispozičních a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané diplomové práce. Vypracování seminární práce k problematice dané tématem diplomové práce. Požadavky na vypracování diplomové práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání projektu.
  • 2.-4. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, varianty konstrukčního a statického řešení, předběžné statické výpočty.
  • 5.-9. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím diplomové práce.
  • 10.-11. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím diplomové práce.
  • 12. Kompletace projektu.
  • 13. Prezentace projektu.
Znalosti navrhování prvků, dílců a spojů kovových a dřevěných konstrukcí. Principy stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity nutné pro komplexní návrh ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce. Základní principy stavební dynamiky.

Základní literatura předmětu

RUHLE, H. a kol.: Priestorové strešné konštrukcie , ALFA Bratislava, 1976
BLASS, Hans Joachim et al.: Timber Engineering - STEP 1, Centrum Hout, The Netherlands, 1995
BLASS, Hans Joachim et al.: Timber Engineering - STEP 2, Centrum Hout, Netherlands, 2004
ČAMBULA, Jaroslav a kol.: Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů, Praha, Informační centrum ČKAIT, 2010
KVOČÁK, Vincent a VIČAN, Josef: Navrhovanie oceľových mostov podľa európskych noriem, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013
SCI - The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP - European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000
BALIO, G. and MAZZOLANI, F. M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
SALMON, C.G. and JOHNSON, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997