English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO002
NázevKovové konstrukce 3
Course nameMetal Structures 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti stanovení zatížení na ocelový stožár a provedení statického a dynamického výpočtu stožáru. Bude seznámen s problematikou návrhu ocelového stožáru na únavovou pevnost. Bude schopen stanovit rotační tuhost a momentovou únosnost styčníku a provést numerickou analýzu styčníku ocelové konstrukce. Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti navrhování tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí. Bude schopen stanovit statické charakteristiky účinného průřezu ovlivněného boulením včetně distorzních účinků. Zvládne návrh a posouzení průřezů tenkostěnných prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem a kombinací účinků, jakož i návrh a posouzení spojů tenkostěnných konstrukcí.
Ocelové stožáry: dělení; statický a dynamický výpočet; únavová pevnost.
Styčníky v ocelových konstrukčních soustavách.
Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce: zásady navrhování; specifické problémy tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků; mezní stavy; spoje; praktické použití.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy a dělení ocelových stožárů, zatížení.
 • 2. Statický a dynamický výpočet stožáru.
 • 3. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
 • 4. Styčníky v ocelových konstrukčních soustavách, klasifikace polotuhých styčníků.
 • 5. Rotační tuhost, momentová únosnost, numerická analýza.
 • 6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky - základní zásady navrhování, vlastnosti materiálu, průřezové charakteristiky.
 • 7. Lokální a distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - teoretické principy působení, zásady navrhování a posuzování v inženýrské praxi.
 • 8. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - zásady navrhování a posuzování.
 • 9. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – spoje mechanickými prostředky, svařované spoje.
 • 10. Konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - příklady realizovaných konstrukcí, praktické aspekty návrhu a realizace.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zatížení stožáru.
 • 2. Statický a dynamický výpočet.
 • 3. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
 • 4. Styčníky v ocelových konstrukčních soustavách.
 • 5. Rotační tuhost, momentová únosnost.
 • 6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky - stanovení vlastností materiálu a průřezových charakteristik.
 • 7. Lokální boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - průřez namáhaný rovnoměrným tlakem a průřez namáhaný ohybem.
 • 8. Distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - průřez namáhaný rovnoměrným tlakem.
 • 9. Mezní stavy únosnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - odolnosti průřezů namáhaných tlakem, ohybem, smykem a kombinací účinků.
 • 10. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - únosnost spojů mechanickými prostředky.
Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Základní literatura předmětu

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986
Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
DUBINA, Dan, UNGUREANU, Viorel and LANDOLFO, Raffaele: Design of Cold-Formed Steel Structures, ECCS and Ernst & Sohn , 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Wanke, J. a Spal, L.: Ocelové trubkové konstrukce, Praha SNTL, 1975
SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP - European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000
Marek, P. a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, Praha SNTL, 1985