English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN56
NázevDiplomový seminář II (K-ZEL)
Course nameDiploma seminar II (K-ZEL)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student je veden k samostatné práci na základě vědeckých, praktických i teoretických znalostí a poznatků s uplatněním vlastních námětů. Cílem je řešení a kompletace konkrétního úkolu zpracovávaného v rámci diplomové práce. Důraz je kladen na schopnost orientovat se v odborné literatuře a platných normativních dokumentech, což je základním požadavkem pro budoucí aktivní činnost stavebního inženýra. Pravidelné konzultace v vedoucím práce.

Harmonogram přednášky

  • 1. Rekapitulace dosavadních výsledků získaných při řešení diplomové práce. Konzultace v vedoucím práce.
  • 2. Dokončení rozpracované dokumentace vytvořené v rámci zpracovávané diplomové práce. Konzultace v vedoucím práce.
  • 3. Kompletace dokumentace vytvořené v rámci diplomové práce, příprava materiálů k odevzdání diplomové práce.
Znalost problematiky z teoretických a odborných předmětů souvisejících s tvorbou diplomové práce: Železniční stavby a konstrukce, železniční stanice a uzly, kolejová doprava ve městech, přepravní systémy.

Základní literatura předmětu

Coenraad Esveld: Modern Railway Track, MRT - Productions, 2001
kol.: British Railway Track, The Permanent Institution, 1993
: Nová železniční technika, KPM Consult, 0
: Railvolution, M-Presse s.r.o., 0