English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN053
NázevVybrané statě ze železničních staveb 2
Course nameSelected Chapters on Railway Structures 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku zákona o drahách, mezinárodních smluv a přepravních a dopravních systémů. Student se seznámí se systémy kombinované dopravy, integrovaných dopravních systémů a dopravní obsluhy ve veřejném zájmu.
Zákon o dráhách. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy, jejichž znalost je povinná pro inženýry a související veřejnoprávní a soukromoprávní.
Mezinárodní smlouvy a dohody (AGC, AGTC, AETR, IRU, TEN-T aj.). Usnesení vlády o projektu ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou. Střednědobá a dlouhodobá strategie v dopravě železniční. Modernizace koridorů Českých drah.
Přepravní systémy, základní dělení. Obecné podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod.
Systém kombinované dopravy. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů.
Integrovaný dopravní systém. Dopravní obsluha ve veřejném zájmu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zákon o dráhách.
 • 2. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy, jejichž znalost je povinná pro inženýry a související veřejnoprávní a soukromoprávní.
 • 3. Mezinárodní smlouvy a dohody (AGC, AGTC, AETR, IRU, TEN-T aj.). Usnesení vlády o projektu ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou.
 • 4. Střednědobá a dlouhodobá strategie v dopravě železniční.
 • 5. Modernizace železničních koridorů v České republice.
 • 6. Přepravní systémy, základní dělení.
 • 7. Obecné podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod.
 • 8. Systém kombinované dopravy. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav.
 • 9. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů.
 • 10. Integrovaný dopravní systém. Dopravní obsluha ve veřejném zájmu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zákon o dráhách.
 • 2. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy.
 • 3. Mezinárodní smlouvy a dohody, usnesení vlády.
 • 4. Střednědobá a dlouhodobá strategie v železniční dopravě.
 • 5. Modernizace železničních koridorů v České republice.
 • 6. Přepravní systémy.
 • 7. podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod.
 • 8. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav.
 • 9. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů.
 • 10. Integrovaný dopravní systémy.
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy, konstrukce železničního svršku a spodku, projektování železničních tratí a železničních stanic.

Základní literatura předmětu

SOUŠEK, jaroslav, WATRAS, Kamil, STEHLÍK, Miroslav: Zákon o dráhách s komentářem, ANAG c2000, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VETTER, Horst: Container - Transportsystem, Transpress, 1973