English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM057
NázevDopravní inženýrství (DST)
Course nameTraffic Engineering (DST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMartin Všetečka

Obsahové informace

Studenti porozumí principům dějů v dopravním proudu a získají potřebné znalosti o metodách dopravního inženýrství. Umějí navrhnout a zorganizovat sběr dopravních dat, jejich zpracování a analýzu. Zvládají kapacitní výpočty, dopravní prognózy, řízení dopravy a její organizaci.
Základní probíraná témata jsou: Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.
Základní teorie dopravního proudu, výpočty kapacit silničních úseků a křižovatek, teorie výpočtu signálního plánu řízení křižovatky, systém organizace dopravy v městských sídlech.
Využití nových technologií řízení ke zkapacitnění silničních komunikací a sledování provozu.
Způsoby sběru a zpracování dat intenzit dopravy automobilové a městské hromadné dopravy.
Základy mikroskopických i makroskopických modelů dopravního proudu.
Modelování různých typů křižovatek ve standardním software.

Harmonogram přednášky

 • 1. úvod do problému dopravního inženýrství
 • 2. dopravní zatížení
 • 3. dopravní proud
 • 4. křižovatky - neřízené
 • 5. křižovatky - okružní
 • 6. křižovatky - neřízené
 • 7. křižovatky - mimoúrovňové a nekonvenční
 • 8. telematika
 • 9. modelování dopravy
 • 10. organizace a regulace dopravy
 • 11. ekonomická efektivita
 • 12. drážní doprava
 • 13. rezerva

Harmonogram cvičení

 • 1. VBA
 • 2. Veveří/Kounicova – zadání
 • 3. Veveří/Kounicova – 1. dopravní průzkum
 • 4. Veveří/Kounicova – 2. dopravní průzkum
 • 5. Veveří/Kounicova – průzkum signálních plánů, délek front apod.
 • 6. Veveří/Kounicova – zpracování dat
 • 7. Veveří/Kounicova – návrhy, výpočty
 • 8. Veveří/Kounicova – návrhy, výpočty
 • 9. Veveří/Kounicova – 1. prezentace
 • 10. Veveří/Kounicova – dopracování návrhů a výpočtů
 • 11. Veveří/Kounicova – dopracování návrhů a výpočtů
 • 12. Veveří/Kounicova – 2. prezentace
Práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, základy CAD, základní znalosti matematiky a fyziky.
Literatura není u předmětu zadána