English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM052
NázevDiplomový seminář (K-PKO)
Course nameDiploma seminar (K-PKO)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Hýzl

Obsahové informace

Zpracování metodiky a časového postupu zvládnutí diplomové práce.
Příprava na zpracování diplomové práce. Zvládnutí potřebných podkladů a řešení konkrétních problémům jednotlivých diplomových prací. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou dle diplomové práce. Praktická průprava na obhajobu diplomové práce.

Harmonogram cvičení

  • ♦ 1. Vybrané statě z projektování silnic
  • ♦ 2. Vybranené statě ze silniční laboratoře
  • ♦ 3. Vybrané statě z dopravního inženýrství
  • ♦ 4. Zadání seminárních prací a stanovení cílů diplomové práce - individuální konsultace
  • ♦ 5. Oficiální zadání diplomové práce, zadání literatury - individuální konsultace
  • ♦ 6. Shromažďování podkladů pro diplomovou práci
  • ♦ 7. Přednes seminárních prací, diskuse
  • ♦ 8. Přednes seminárních prací, diskuse
  • ♦ 9. Individuální práce na diplomové práci
  • ♦ 10. Průběžná informace o diplomové práci a veřejná obhajoba postupu
Projektování pozemních komunikací, návrh silniční trasy, návrh konstrukce vozovky,technologické postupy pro stavbu pozemních komunikací, kapacita dopravní sítě.
Projektování pozemních komunikací, Městské komunikace, Dopravní inženýrství, Diagnostika a management vozovek.
Literatura není u předmětu zadána