English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM002
NázevDopravní inženýrství (KON)
Course nameTraffic Engineering (KON)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Holcner

Obsahové informace

Studenti porozumí principům dějů v dopravním proudu a získají potřebné znalosti o metodách dopravního inženýrství. Umějí navrhnout a zorganizovat sběr dopravních dat. Zvládají kapacitní výpočty.
Základní probíraná témata jsou: Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty.
Základní teorie dopravního proudu, výpočty kapacit silničních úseků a křižovatek.
Způsoby sběru a zpracování dat intenzit dopravy automobilové a městské hromadné dopravy.
Základy mikroskopických i makroskopických modelů dopravního proudu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Dopravní průzkumy
 • 2. Dopravní průzkumy
 • 3. Sčítání dopravy
 • 4. Sčítání dopravy
 • 5. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
 • 6. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
 • 7. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
 • 8. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
 • 9. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky
 • 10. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky

Harmonogram cvičení

 • 1. Dopravní průzkumy
 • 2. Dopravní průzkumy
 • 3. Sčítání dopravy
 • 4. Sčítání dopravy
 • 5. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
 • 6. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
 • 7. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
 • 8. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
 • 9. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky
 • 10. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky
Práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, základy CAD, základní znalosti matematiky a fyziky.
Literatura není u předmětu zadána
 • V případě problémů s načtením stránky předmětu použijte alternativní adresu:
 • http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/cm02/cm02.htm

WWW stránka předmětu

http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/CM02/CM02.mht