English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL055
NázevDiplomový seminář (K-BZK)
Course nameDiploma Seminar (K-BZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá schopnost samostatně řešit vybrané problémy z oblasti betonových konstrukcí inženýrských staveb, majících vztah k diplomové práci.
Student získá schopnost samostatně řešit vybrané problémy z oblasti betonových konstrukcí mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.
Student získá schopnost prezentovat výsledky své práce a obhájit je.
Řešení problémových okruhů z oblasti betonových konstrukcí inženýrských a mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.
Příprava podkladů a materiálů k diplomové práci.
Příprava a zpracování části diplomové práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s diplomovou prací.
  • 2.- 7. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané diplomové práce.
  • 8.- 9. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
  • 10. Odevzdání seminárních prací.
navrhování betonových konstrukcí a mostů

Základní literatura předmětu

STRÁSKÝ, Jiří: Betonové mosty, Praha: ČSSI, 2001
NAVRÁTIL, Jaroslav: Předpjaté betonové konstrukce, Brno: CERM, 2008
BRÜHWILER, Eugen a MENN, Christian: Stahlbetonbrücken, Wien, New York: Springer-Verlag, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

COLLINS, Michael P. a MITCHELL, Denis: Prestressed Concrete Structures, New Jersey: Prentice Hall, 1991
LEONHARDT, Fritz a MÖNNIG, Eduard: Vorlesungen über Massivbau. Teil 1 Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau, Berlin: Springer-Verlag, 1984
NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009