English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ051
NázevOceňování nemovitostí
Course nameAssessing of Immovable Property

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJiří Bydžovský

Obsahové informace

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
Metodách oceňování nemovitého majetku,
Metodách oceňování movitého majetku,
Metodách oceňování nehmotného majetku,
Vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.
Účelem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, znaleckých oborů a znalců, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Seznámení studentů se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Problémy stanovení životnosti staveb ve vztahu na jejich opotřebení.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do předmětu. Základní pojmy.
 • 2.Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti.
 • 3.Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod.
 • 4.Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky.
 • 5.Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí.
 • 6.Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb.
 • 7.Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod.
 • 8.Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění.
 • 9. Oceňování movitého majetku.
 • 10.Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí.
 • 11.Tržní oceňování nemovitostí.
 • 12.Oceňování škod na nemovitostech.
 • 13.Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní pojmy, měření a výpočet výměr.
 • 2. Oceňování pozemků.
 • 3. Oceňování staveb.
 • 4-12. Individuální oceňování různých typů nemovitostí (Rodinné domy, chaty, garáže apod.) podle různých metodik.
 • 13. Zápočtový test, udělení zápočtu.
Základní znalosti o tvorbě cen, konstrukční provedení staveb, vlastnosti různých druhů stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

Bradáč, A.: Teorie oceňování nemovitostí, CERM Brno, 2000
Bradáč, A. a kolektiv: Soudní inženýrství, Akademické vydavatelství CERM, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Brachman R.: Oceňování staveb, Praha, 1996
Naegeli, W., Hungerbühler, K. J.: Handbuch des Liegenschaften-Schätzers, Schulthess Polygraphoscher Verlag A.G. Zürich, 3.vydání, 1988
Weigel, L.: Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů na území ČR, CERM Brno, 2002
Roger Bernhardt, Ann Burkhart: Bernhardt and Burkhart's Real Property in a Nutshell, West Academic Publishing; 6 edition, 2010
J. D. Eaton: Real Estate Valuation in Litigation, Appraisal Institute, 1995
Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate, Appraisal Institute, 2001