English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ012
NázevMaltoviny 3
Course nameBinders 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantMarcela Fridrichová

Obsahové informace

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví cementářství a suchých maltových směsí.
Mechanismus tvorby síranových pojiv, zušlechtění vlastností síranových pojiv, využití vápna a vápenců mimo obor stavebního průmyslu, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních či netradičních surovin, struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů, speciální cementy, suroviny pro výrobu suchých maltových směsí, vlastnosti suchých maltových směsí a možnosti jejich modifikace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Mechanismus tvorby hemihydrátové sádry v závislosti na výrobním procesu: beta sádra, alfa sádra při hydrotermálním zpracování, alfa sádra ze solného roztoku.
 • 2. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: hydrofobizační, zpomalovací a ztekucovací přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry.
 • 3. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: aktivační přísady, odpěňovací přísady, pigmenty, vliv domletí anhydritu.
 • 4. Využití vápence pro desulfataci energetického a chemického průmyslu.
 • 5. Další využití vápen a vápenců v technické praxi mimo stavebnictví.
 • 6. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historické malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin.
 • 7. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj.
 • 8. Belitický cement: speciální vlastnosti belitického cementu, možnosti zlepšení kinetiky hydratačního procesu.
 • 9. Ostatní speciální cementy.
 • 10. Struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů a jejich hydratačních zplodin.
 • 11. Základní suroviny pro výrobu suchých maltových směsí: Pojiva, plniva, přísady, alternativní suroviny.
 • 12. Příprava a vlastnosti suchých maltových směsí: lepicí, stěrkové a spárovací tmely, omítky a malty.
 • 13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: samonivelační směsi s pojivem na bázi anhydritu, hlinitanového cementu a portlandského cementu, stínicí barytové směsi.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností alfa sádry a beta sádry bez a s přídavkem plastifikační přísady.
 • 3.-4. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností přírodního anhydritu bez a s přídavkem budící přísady.
 • 5.-6. Vlastnosti směsných slabě a silně hydraulických vápen.
 • 7.-8. Kvantifikace mineralogického složení portlandského slínku metodou mikroskopické bodové integrace.
 • 9.-10. Normové vlastnosti pojivového premixu na přípravu suchých maltových směsí.
 • 11.12. Aplikační zkoušky suchých maltových směsí.
 • 13. Zápočet.
Fyzika, chemie

Základní literatura předmětu

Walter H. Duda: Cement Data Book, Volume 3: Raw Material for Cement Production, French & European Publications, 1988

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: The Gypsum Construction Handbook, USG Corporation, 2000
: Practical Building Conservation: Mortars, Renders and Plasters, English Heritage, 0
Luboš Svoboda a kolektiv: Stavební hmoty, 3. vydání: Luboš Svoboda, 2013