English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ001
NázevAplikovaný software
Course nameApplied Software

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantStanislav Šťastník

Obsahové informace

Absolvováním tohoto odborného předmětu jsou studenti schopni formulace optimalizačního modelu lineární a kvadratické extrémalizace úloh v oblasti stavebního průmyslu. Těžiště aplikací spočívá v kompozici surovinových směsí pro výrobu stavebních hmot, mísícího problému. Numerické řešení úloh se provádí na bázi všeobecně dostupného software (prostředí Excel). V rámci tohoto předmětu je také studentům poskytnut přehled o principech formálních automatů. Tyto principy poskytují předpoklad pro další hlubší studium procesů stavební výroby.
Principy hledání řešení problémů, vymezení metodologie modelování a simulace, model, systém. Modelování v technických oborech, fyzikální model, stupně abstrakce modelu, analýza problému a algoritmizace řešení. Technika přirozeného a fyzikálního modelování.
Simulační deterministické modely a realizace na deterministickém modelu. Číslicové simulační modely. Využití simulace v rozvrhování výroby, distribuce a doprava.
Využití programového systému EUREKA, formulace zadání technického problému. Manipulace s daty - příprava a uchovávání dat, opravy souborů.
Metody hledání extrému, analýza a formulace zadání optimalizační metody. Úlohy ze stavební praxe – směšovací problém, rozhodování proces.
Na přednáškovou část navazuje cvičení, které má výpočtový charakter. V rámci cvičení budou předloženy výpočtové prostředky využívané v oblasti plánování experimentu, technologie výroby. Fyzikální modelování - AREA, TEPLO, FLUENT, EUREKA.

Harmonogram přednášky

 • 1. Využití výpočetní techniky ve stavební praxi, využití programové podpory v prostředí MS Windows
 • 3. Kancelářské softwarové balíky - MS Office,
 • 4. Využití tabulkového kalkulátoru MS Excel ve stavební praxi
 • 5. Sestavení úlohy pro řešení Řešitel/Solver
 • 6. Formulace extrému, popis podmínek a omezení lineární a kvadratické úlohy
 • 7. Úvod do využití ostatních součástí MS Office (Access, Powerpoint)
 • 8. Informační systémy a internet - úvod
 • 9. Základní protokoly a služby v oblasti počítačových sítí
 • 10. WWW - seznámení se značkovacím jazykem HTML
 • 11. Pokročilá tvorba WWW stránek - použití scriptovacích jazyků - Java script, Visual basic script
 • 12. Formátování WWW stránek pomocí CCS stylů
 • 13. Základy jazyka XML, vzdálený přístup k datům. Wireless Java (J2ME) základy tvorby pro mobilní zařízení

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení se s prostředím MS Excel,
 • 2. Statistické funkce v prostředí MS Excel,
 • 3. Konstrukce funkce normálního rozdělení,
 • 4. Seznámení s prostředkem Řešitel,
 • 5. Základy procesu optimalizace,
 • 6. Optimalizace skladby výroby podniku,
 • 7. Optimalizace receptury/složení stavebních materiálů,
 • 8. Optimalizace výroby z pohledu využití zásob
 • 9. Optimalizace výroby a rozvozu čerstvého betonu,
 • 10. Dopravní úloha,
 • 11. Návrh optimální křivky zrnitosti,
 • 12. Využití optimalizačních úloh ve stavebnictví,
 • 13. Kontrola, zápočtová písemka, zápočty
Základy práce na PC

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kuneš, J., Vavroch,O.: Základy modelování, SNTL, 1989
Wirth, N.: Algoritmy a struktury údajů, Alfa Bratislava, 1989
Hušek, R., Lauber, J.: Simulační modely, SNTL/Alfa, 1987
Wirth, N.: Algorithm+Data Structures=Programs, Prentice--Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1975