English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH055
NázevRekonstrukce a renovace památek
Course nameReconstruction and Renovation of Historical Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantLubor Kalousek

Obsahové informace

Základní odborné znalosti provádění i projektování rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.
Stavební kulturní památky, ale i všechny starší objekty vyžadují specifický přístup při jejich opravách, rekonstrukcích a přestavbách. Proto je nutné se seznámit s jejich historickou technologií výstavby a používanými prostředky vytvářející jejich konstrukci, architekturu i výzdobu. Obsah výuky je zaměřen právě tímto směrem, takže studenti se seznámí s tradičními technologiemi, konstrukcí a řemeslnou prací. Získají vědomosti, které vytvoří rovnocenné partnerství při jednání s pracovníky památkových ústavů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Sádrové omítky a falešné klenby
 • 2. Freskové malby
 • 3. Sgrafita
 • 4. Malířské techniky v historických dobách
 • 5. Zlacení, patinování, polychromie
 • 6. Ozdoby fasád domů, symboly, erby
 • 7. Konstrukce věží
 • 8. Omítky historických staveb
 • 9. Historický vývoj hradů na našem území
 • 10. Ochrana torzální architektury

Harmonogram cvičení

 • 1. Zaměření stávajícího stavu objektu
 • 2. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu
 • 3. Návrh sanace určité konstrukce
Konstrukce vertikálních i horizontálních částí staveb. Konstrukce krovů a střech. Vnitřní dokončovací práce. Dějiny architektury. Stavebně technický a stavebně historický průzkum. Stavební chemie, stavební fyzika.

Základní literatura předmětu

ŠTORM, Břetislav: Základy péče o stavební památky, Praha: Národní památkový ústav, 2007
: Appropriate technologies in the conservation of cultural property, The Unesco Press, 1981
ASHURST, John and ASHURST, Nicola : Practical Building Conservation: Vol. 1 - 5, Aldershot: Gower Technical Press, 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GIRSA, Václav; HOLEČEK, Josef; JERIE, Pavel; MICHOINOVÁ, Dagmar : Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, Praha: Národní památkový ústav, 2004
HOLEČEK, Josef a GIRSA, Václav: Projektování obnovy stavebních památek, Praha: Národní památkový ústav, 2008
KOS, Josef: Rekonstrukce pozemních staveb, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999
MAKÝŠ, Oto: Technologie renovace budov, Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2004
BENEŠ, Petr: Studijní opora pro předmět CH 51 - Sanace a adaptace budov, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007
VLČEK, Milan a BENEŠ, Petr : Studijní opora pro předmět BH 55 - Poruchy a rekonstrukce staveb, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006
VLČEK, Milan; MOUDRÝ, Ivan; NOVOTNÝ, Miloslav; BENEŠ, Petr; MACEKOVÁ, Věra: Poruchy a rekonstrukce staveb, Brno: Nakladatelství ERA, 0
VLČEK, Milan a BENEŠ, Petr: Poruchy a rekonstrukce staveb II, Brno: Nakladatelství ERA, 2005