English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCF001
NázevZemní konstrukce
Course nameEarth Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantLumír Miča

Obsahové informace

Studenti získají tyto znalosti:
- mechanické chování geomateriálů, které se používají v dopravních stavbách,
- principy a postupy pro návrh zemních konstrukcí s ohledem na jejich stabilitu a deformace,
- technologické postupy provádění zemních konstrukcí (úprava podloží, vyztužování apod.).
Dovednosti:
- návrh a posouzení zemní konstrukce na základě analytického výpočtu,
- orientace se při návrhu zemní konstrukce pomocí software.
- Typy zemních konstrukcí – zářezy, násypy, komunikační tělesa, hráze, úložiště.
- Vlastnosti přírodních, druhotných, lehkých apod. geomateriálů.
- Hutnění a stabilizace zemin.
- Obecné principy návrhu a posouzení zemní konstrukce (mezní stavy zemních konstrukcí).
- Zlepšování, vyztužování zemin (předkonsolidace, vakuování, vertikální drény, hloubkové dynamické zhutňování, vibrační zhutňování, štěrkové pilíře, hloubková stabilizace, geosyntetika).

Harmonogram přednášky

 • 1. Uvedení do problematiky zemních konstrukcí.
 • 2. Mechanické vlastnosti a specifika zemin.
 • 3. Mechanické vlastnosti a specifika kamenité sypaniny, druhotných surovin a lehkých materiálů.
 • 4. Obecné zásady návrhu a posuzování zemní konstrukce – analýza sedání.
 • 5. Obecné zásady návrhu a posuzování zemní konstrukce – stabilitní analýza.
 • 6. Úprava podloží - předkonsolidace, vakuování, vertikální drény.
 • 7. Úprava podloží - hloubkové dynamické zhutňování.
 • 8. Úprava podloží - hloubková stabilizace.
 • 9. Úprava podloží - štěrkové pilíře.
 • 10. Geosyntetika - vlastnosti; filtrační, separační, drenážní, a protierozní funkce.
 • 11. Geosyntetika - výztužná funkce.
 • 12. Technologie výstavby zemní konstrukce (násyp, zářez).
 • 13. Monitoring zemních konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Stanovení pevnostních parametrů.
 • 2. Stanovení deformačních a technologických parametrů.
 • 3. Návrh a posouzení násypu (analýza sedání).
 • 4. Návrh a posouzení násypu pomocí software (stabilitní analýza).
 • 5. Návrh prefabrikovaných vertikálních drénů.
 • 6. Návrh a posouzení vyztužené opěrné stěny.
 • 7. Zápočet.
Základy chování materiálu (pružnost a pevnost), klasifikace zemin, fyzikálně-indexové a mechanické vlastnosti zemin, laboratorní testování zemin, princip efektivních napětí.

Základní literatura předmětu

MIČA, Lumír: Zemní konstrukce se zaměřením na dopravní stavby , VUT FAST Brno, 2004
VANÍČEK, Ivan a VANÍČEK, Martin: Earth Structures, Springer, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ZÁRUBA, Quido a MENCL, Vojtěch: Sesuvy a zabezpečovaní svahů, Academia, 1987
 • Přednáší: Lumír Miča, Ing., Ph.D.

WWW stránka předmětu

http://geotech.fce.vutbr.cz/wwwroot/Zem-konstrukce/uc-texty1.htm