English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCE055
NázevGeografické informační systémy
Course nameGeographic Information Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

Teorie informace. Územní informační systémy. Modelování prostorových vztahů. Vekotorová a rastrová data. digitální model terénu. Databáze. Aplikace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Teorie informace, základní pojmy
 • 2. Územní informační systémy
 • 3. Struktura a funkce geografických informačních systémů (GIS)
 • 4. Modelování geografických a jejich prostorových vztahů
 • 5. Vektorová reprezentace prostorových objektů
 • 6. Rastrová reprezentace prostorových objektů
 • 7. Digitální modely terénu
 • 8. Databázové systémy
 • 9. Naplňování databází z různých zdrojů
 • 10. Základní analytické a syntetické úlohy GIS
 • 11. Základní softwarové GIS systémy
 • 12.-13. Vybrané aplikace GIS ArcGIS, Geomedia, webové mapové služby
Kartografická terminologie.Základy informatiky,
Literatura není u předmětu zadána