English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCB053
NázevAplikovaná fyzika (M)
Course nameApplied Physics (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantLuboš Pazdera

Obsahové informace

Studenti získají kompletní podrobné znalosti z oblasti akustiky. Zvládnou řešení problematiky hluku.
Naučí se základní pojmy a vlastnosti ultrazvuku.
Získájí základní teoretických a praktických znalostí a návyky v oblasti fotometrie a osvětlení.
Rozšíří znalosti ze základního kurzu fyziky také na aplikace.
Vlnění, vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlny, základní akustiké veličiny, vnitřní akustika, útlum, doba dozvuku, teplota, termodynamika, vlastnosti systémů,zdroje a šíření tepla, sluneční svit a fotometrie.

Harmonogram přednášky

 • 1. Akustika a kmity v materiálech
 • 2. Vlnění v materiálech
 • 3. Ultrazvuk
 • 4. Fotometrie
 • 5. Osvětlení
 • 6. Sluneční záření
 • 7. Charakteristika denního světla
 • 8. Vnitřní klima budov
 • 9. Základní charakteristika termická a akustická.
 • 10.Základní charakteristika vlhkostní.

Harmonogram cvičení

 • 1.,2. Základy práce v laboratoři
 • 3.,4. Akustika - měření
 • 5.,6. Vlnění - měření
 • 7.,8. Ultrazvuk - měření
 • 9. Fotometrie, Osvětlení, Termika - měření
 • 10 Písemná a ústní zkouška
 • Měření je prováděno v laboratořích.
Fyzika z bakalářského studia, matematika

Základní literatura předmětu

T. Ficker: Vedení tepla ve stavebních konstrukcích, CERM Brno, 2008
T. Ficker: Kondenzace ve stavebních konstrukcích, CERM Brno, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Smutný Jaroslav, Pazdera Luboš: Časově frekvenční analýza reálných signálů., Econ publishing, 2003
Pazdera Luboš, Smutný Jaroslav, Mazal Pavel: Využití metody akustické emise při sledování vlastností zatěžovaných materiálů a konstrukcí., Betis, 2004
 • Přednášky a laboratoře