English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV009
NázevŘízení jakosti
Course nameQuality Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Student získá v tomto předmětu základní znalosti a dovednosti pro správu systému managementu kvality ve stavební firmy:
- schopnost orientovat se v řízení dokumentace a prakticky uplatňovat toto řízení ve stavební firmě,
- prakticky řídit záznamy ve stavební firmě,
- schopnost orientovat se v procesním řízení dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 a v základní úrovni toto řízení uplatňovat ve stavební firmě,
- znalosti o provádění interních auditů ve firmě a schopnost je v základní úrovni provádět,
- základní znalosti řízení nápravných a preventivních opatření ve firmě,
- základní informace o uplatňování požadavku "neustálého zlepšování" ve stavební firmě,
- základní informace o procesu certifikace podle ČSN EN ISO 9001.
Pojem „jakost“ a jeho historický vývoj, pojem „jakost“ ve stavebnictví, historický vývoj systémů managementu jakosti („SMJ“). Normy ČSN EN ISO řady 9000 a navazující – přehled. Akreditační a certifikační systém v ČR a EU, odpovědnost za výrobek. Postupy implementace systému managementu jakosti ve stavební firmě. Rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001, uplatňovaných na stavební firmu. Aplikace principů „zaměření na zákazníka“, „procesní přístup“ na stavební firmu. Základní informace o systémech environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, jeho aplikace na stavební firmu. Management jakosti v projektovém řízení podle ČSN EN ISO 10006. Management jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích podle ČSN EN ISO/IEC 17025. SW pro podporu managementu jakosti.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, pojem „jakost“ v systémech managementu jakosti („SMJ“) a jeho pojetí ve stavebnictví, historie SMJ
 • 2. Normy ČSN EN ISO řady 9000 a navazující – přehled
 • 3. Certifikace dle norem řady ISO 9000, akreditační systém v ČR a EU. Legislativa EU v oblasti odpovědnosti za výrobek.
 • 4. Postupy implementace systémů managementu jakosti ve stavebnictví.
 • 5. Řízení dokumentace jako základní prvek v SMJ.
 • 6. Povinnosti managementu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě. Aplikace principů „zaměření na zákazníka“, „procesní přístup“ na stavební firmu.
 • 7. Management zdrojů v SMJ dle ČSN EN ISO 9001.
 • 8. Realizace produktu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě.
 • 9. Měření, analýza a zlepšování v SMJ dle ČSN EN ISO 9001.
 • 10. Auditování SMJ podle ČSN EN ISO 19011.
 • 11. Systémy environmentálního managementu ve stavebnictví podle ČSN EN ISO 14001.
 • 12. Management jakosti v projektovém řízení podle ČSN EN ISO 10006.
 • 13. Management jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích podle ČSN EN ISO/IEC 17025. SW pro podporu managementu jakosti.
Znalost základů podnikové ekonomiky se zaměřením na organizaci a řízení stavebního podniku a projektového řízení staveb.

Základní literatura předmětu

Nenadál, Jaroslav: Moderní systémy řízení jakosti, 1. vydání, Management Press,, 1998
: ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – Požadavky, , 0
: ČSN EN ISO 14001:1997 Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem pro její použití, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NENADÁL, Jaroslav a NOSKIEVIČOVÁ, Darja a PETŘÍKOVÁ Růžena: Moderní management jakosti, Management Press, 2008
EVANS, James R., LINDSAY, William M.: Managing for Quality and Performance Excellence, Amazon, 2010