English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU001
NázevInformatika
Course nameInformatics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantAleš Krejčí

Obsahové informace

Účelem předmětu je vytvoření základní jednotné úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Studenti si rozšíří dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy, získají znalosti z oblasti počítačových sítí a zejména pak o bezpečnostních mechanizmech s tím souvisejících.
Kromě přehledové části, věnované technickým řešením v oboru, jsou studenti seznámeni a po absolvování předmětu způsobilí nejen využívat tabulkové procesory a další moderní programové vybavení k inženýrským výpočtům, ale seznámí se i se základními pravidly počítačové typografie, získají znalosti o principech počítačové grafiky a zpracování obrazu, které jsou využitelné při tvorbě technické dokumentace apod.
Základní správa a užívání operačního systému
Počítačové sítě, Internet (principy, síťové protokoly, služby Internetu).
Bezpečnost práce v počítačových sítích
Základy počítačové grafiky a zpracování obrazu
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásady bezpečnosti práce v sítích a s aplikacemi intranetu informačního systému FAST, které budou využívat pro řízení svého studia
 • 2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích
 • 3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.)
 • 4. Grafické výstupy
 • 5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů
 • 6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.)
 • 7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel
 • 8.-9. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu, struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah...
 • 10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky...
 • 11.–12. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru, parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu
 • 13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu
Základy informatiky ve středoškolském rozsahu.

Základní literatura předmětu

DODGE, M.; DOUGLAS, C.S.: Mistrovství v Microsoft Excel 2010, Computer Press, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ČAČKOVÁ, Petra; PŘICHYSTAL, Jan a RYBIČKA, Jiří: Průvodce tvorbou dokumentů, Nakladatelství Martin Stříž, Bučovice, 2011
PECINOVSKÝ Josef: Excel v příkladech (řešené úlohy), Grada Publishing, 2001
WALKENBACH John: 222 tipů a triků pro Microsoft Excel 2007, Computer Press, a. s., Brno, 2008
KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip: Praktická typografie, Computer Press, a. s., Brno, 2004