English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS003
NázevNádrže a vodohospodářské soustavy
Course nameReservoirs and Water Management Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Studenti získají znalosti z nádrří a vodohospodářských soustav v oblastech stanovení funkčních objemů nádrže, vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže, vodohospodářského řešení ochranné funkce nádrže, manipulačních řádů nádrže. Seznamí se s základními znaky vodohospodářských soustav, řešením úlohy optimálního řízení subsystému zásobení vodou a řešením úlohy optimálního rozvoje systému zásobení vodou.
Řízení odtoku vody z povodí a prostředky použitelné pro tuto činnost, základní funkce nádrže a základní rovnice nádrže, rozdělení nádrží, funkční prostory, vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže, vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže, vodohospodářský plán, dispečerské řízení nádrží, vodohospodářské soustavy (VS), sestavení matematického modelu toku vody schematizovanou VS, řešení zásobní funkce VS, užití simulačního modelu a metod optimálního programování pro řešení úloh optímálního řízení a rozvoje VS, ochranná funkce VS.

Harmonogram přednášky

 • 1.Řízení odtoku vody z povodí, základní pojmy
 • 2.Podklady pro vodohospodářské řešení nádrží a a vodohospodářských soustav (VS)
 • 3.Nádrže, rozdělení, základní rovnice nádrže, funkční prostory
 • 4.- 6.Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže (hrubá vodohospodářská bilance, základní typy úloh - početní a grafické řešení, ztráty)
 • 7.- 8.Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže (retenční prostor ovladatelný a neovladatelný a jejich kombinace, simulace chování nádrže)
 • 9.Provoz nádrží, manipulační řád a dispečerský graf
 • 10.Nádrže v přírodním prostředí. VS -definice, základní znaky
 • 11.VS, obecný postup při řešení základních typů úloh, schematizace
 • 12.Úloha optimálního řízení systému zásobení vodou
 • 13.Úloha optimálního rozvoje systému zásobení vodou, oochranná funkce VS.

Harmonogram cvičení

 • 1. Určení charakteristik nádrže
 • 2. Stanovení zásobního objemu nádrže - graficky
 • 3. Stanovení zásobního objemu nádrže - graficky
 • 4. Stanovení zásobního objemu nádrže - početně
 • 5. Vložení ztrát vody z nádrže do řešení
 • 6. Stanovení retenčního objemu nádrže a určení parametrů funkčních objektů
 • 7. Stanovení retenčního objemu nádrže a určení parametrů funkčních objektů
 • 8. Vodohospodářský plán nádrže
 • 9. Konstrukce dispečerského grafu
 • 10. Vodohospodářské řešení zásobní funkce kaskády dvou nádrží
 • 11. Formulace úlohy optimálního řízení subsystému zásobení vodou
 • 12. Formulace úlohy optimálního řízení subsystému zásobení vodou
 • 13. Kontrola protokolů a udělení zápočtu
Základní znalosti z matematiky, fyziky, operační a systémové analýzy a hydrologie

Základní literatura předmětu

Miloš Starý: Nádrže a vodohospodářské soustavy, ES VUT Brno, 1991
Starý, M.: Nádrže a vodohospodářské soustavy. Metodické návody do cvičení, ES VUT Brno, 1990
Nacházel, K. - Starý, M. - Zezulák, J. a kol: Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, ACADEMIA Praha, 2004
Vijay Singh: Water Resources Planning and Management, ISBN 1-887201-24-6. Publ. 1999 WRP, 1999
T. A. McMahon, Adebayo J. Adeloye: Water Resources Yield, Water Resources Publication, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LOUCKS, D.P., STEDINGER, J.R., HAITH, D.A.: Water resource systems planning and analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1981

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz