English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO005
NázevDřevěné konstrukce (M)
Course nameTimber Structures (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMilan Šmak

Obsahové informace

Studenti získají potřebné informace a znalosti o používaných materiálech pro dřevěné konstrukce.
Studenti získají požadované znalosti k návrhu prvků dřevěných konstrukcí včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti získají potřebné znalosti k návrhu spojů a přípojů prvků dřevěných konstrukcí včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti se seznámí s uspořádáním nosných konstrukcí pozemních staveb ze dřeva.
Studenti získají praktické znalosti dovednosti pro návrh konstrukčních prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a jejich konstrukčních detailů.
Základní typy dřevěných konstrukcí (DK), perspektivy rozvoje, standardy pro navrhování DK. Příklady realizovaných DK.
Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích.
Prostorová skladba DK.
Zásady vytváření výpočtových modelů DK.
Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování. Mezní stavy dřevěných konstrukcí.
Spoje DK.
Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky.
Zásady teoretického řešení a hlavní konstrukční detaily.
Zabezpečení prostorové stability DK.
Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové konstrukce, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Dřevostavby. Problematika odolnosti DK při požáru.
Výroba a montáž DK.
Ochrana a údržba DK.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní typy dřevěných konstrukcí, standardy pro navrhování, příklady realizací dřevěných konstrukcí.
 • 2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
 • 3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, rovinné soustavy, prostorové systémy.
 • 4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí.
 • 5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
 • 6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
 • 7. Stabilita tlačených a ohýbaných prvků.
 • 8. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
 • 9. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky.
 • 10. Příhradové nosníky, rámy a oblouky.
 • 11. Prostorové konstrukce – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce
 • 12. Dřevostavby.
 • 13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.

Harmonogram cvičení

 • 1. Návrh tažených prutů.
 • 2. Návrh tlačených prutů celistvého průřezu.
 • 3. Návrh tlačených členěných prutů, přípoje prutů.
 • 4. Návrh ohýbaných nosníků. Stabilita ohýbaných nosníků.
 • 5. Návrh spojů prvků dřevěných konstrukcí.
 • 6. Návrh nosníků z lepeného lamelového dřeva.
Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků konstrukcí - základy, zatížení konstrukcí.

Základní literatura předmětu

BLASS, Hans Joachim, překlad KOŽELOUH, Bohumil: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 1, Ing. Bohumil Koželouh, CSc, KODR Zlín, 1998
BLASS, Hans Joachim: Timber Engineering – STEP 1, Centrum Hout, The Netherlands, 1995
KUKLÍK, Petr: Dřevěné konstrukce, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2005
KUKLÍK, Petr, KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010
KOŽELOUH, Bohumil: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 2, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JELÍNEK, Lubomír: Tesařské konstrukce, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2008
KOLB, Josef: Dřevostavby, Grada Publishing, 2008
BLASS, Hans Joachim: Timber Engineering – STEP 2, Centrum Hout, The Netherlands, 1995