English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN052
NázevMechanizace a provádění železničních staveb
Course nameMechanization and Realization of Railway Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantRichard Svoboda

Obsahové informace

Student se seznámí s pracemi, které jsou prováděny na železničních tratích. Student získá znalosti o jednotlivých mechanizmech používaných k těmto pracem. Student zvládne sestavit technologický postup různých prací. Student se seznámí i s údržbou železničních tratí. Kromě běžné koleje se student seznámí také s postupy oprav výhybek a výhybkových konstrukcí.
Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací,požadavky na konstrukci a parametry traťové mechanizace, drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly a pro opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace.
Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu, mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
Stroje pro práci na železničním svršku (strojní čističky kolejového lože, automatické strojní podbíječky, stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože). Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic. Mechanizace pro práci na železničním spodku.
Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací. Organizace opravných prací a výluk.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací.
 • 2. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly, opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace
 • 3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
 • 4. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
 • 5. Stroje pro práci na železničním svršku, strojní čističky kolejového lože.
 • 6. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože.
 • 7. Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
 • 8. Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic.
 • 9. Organizace opravných prací a výluk.
 • 10. Mechanizace pro práci na železničním spodku.
 • 11. Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.

Harmonogram cvičení

 • 1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací.
 • 2. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly, opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace
 • 3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
 • 4. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
 • 5. Stroje pro práci na železničním svršku, strojní čističky kolejového lože.
 • 6. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože.
 • 7. Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
 • 8. Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic.
 • 9. Organizace opravných prací a výluk.
 • 10. Mechanizace pro práci na železničním spodku.
 • 11. Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.
Základní pojmy, dělení železničních staveb, konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy, projektování železničních tratí, členění a stavba železničního spodku

Základní literatura předmětu

kol.:: British Railway Track, The Permanent Way Institution, 1993
Coenraad Esveld: Modern Railway Track, MRT-Productions, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Bernhard Lichtberger: Handbuch Gleis. Unterbau, Oberbau, Instandhaltung, Wirtschaftlichkeit, Tetzlaff Verlag, 2003