English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ055
NázevVlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích
Course nameProperties and Use of Building Materials in Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJiří Bydžovský

Obsahové informace

Absolvent předmětu bude znát:
surovinové zdroje pro výrobu stavebních materiálů,
základní vlastnosti běžně užívaných stavebních materiálů,
metody zkoušení materiálů,
metody zvyšování trvanlivosti materiálů.
Bude schopen posoudit vhodnost použití materiálů do různých typů konstrukcí.
Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské seminární práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením.
Předmět seznamuje posluchače s možnostmi užití stavebních materiálů v konstrukcích. Požadavky na materiály pro konstrukce. Informace o různých druzích materiálů a výrobků (beton, malty, keramika, plasty, dřevo, kovy apod.), seznámení s jejich charakteristickými vlastnostmi, výhodami a nevýhodami pro konkrétní použití. Posuzování vlastností stavebních materiálů, jejich zkoušení, sledování trvanlivost a odolnosti vůči působení agresivních vlivů. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů, primární a sekundární druhy ochrany. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích - stavebně technické průzkumy konstrukcí, možnosti sanace konstrukcí.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
 • 2. Požadavky na materiály pro konstrukce podle různých hledisek.
 • 3. Základní vlastnosti betonu, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
 • 4. Složky betonu, výroba, ukládání, zkoušení.
 • 5. Základní vlastnosti keramiky, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
 • 6. Suroviny pro výrobu keramiky, výroba, zkoušení.
 • 7. Základní vlastnosti plastů, dřeva a kovů, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
 • 8. Metody zkoušení plastů, dřeva a kovů.
 • 9. Metody ověřování trvanlivosti stavebních materiálů.
 • 10. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů.
 • 11. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích – diagnostika staveb.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zkoušení základních fyzikálně-mechanických vlastností cementu.
 • 2. Aplikace spékaného kameniva do matrice malt odolných vůči vyšším teplotám.
 • 3. Vliv lehčiv na vlastnosti keramických hmot.
 • 4. Vliv druhu a množství vláknové výztuže při teplotním namáhání na základní vlastnosti cementových kompozitů.
 • 5. Zkoušení vlastností vypálených keramických střepů.
 • 6. Zkoušení vlastností správkových hmot.
 • 7. Návrh betonů se specifickými vlastnostmi.
 • 8. Zkoušení vlastností kompozitních materiálů s vláknovou výztuží.
 • 9. Exkurze do závodu zabývající se výrobou stavebních hmot nebo dílců.
 • 10. Teoretické cvičení na téma trvanlivost stavebních materiálů.
 • 11. Zápočtový test, udělení zápočtu.
Vlastnosti a metody zkoušení maltovin, základní znalosti stavebních konstrukčních systémů, a vhodnosti jednotlivých materiálů pro stavební konstrukce.

Základní literatura předmětu

CHYBÍK, Josef: Přírodní stavební materiály, Grada Publishing, 2009
Emmons, P., Drochytka, R., Jeřábek, Z.: Sanace a údržba betonu, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Michael S. Mamlouk, John P. Zaniewski: Materials for Civil and Construction Engineers (3rd Edition), Prentice Hall, 2010
Arthur Lyons: Materials for Architects and Builders, Routledge, 2014
A.M. Neville: Properties of Concrete, LONDON,, 1996
Emmons, P.H.: Concrete Repair and Maintenance Illustrated: Problem Analysis; Repair Strategy; Techniques, RS Means Baltimore, 1992
C. Barry Carter: Ceramic Materials: Science and Engineering, Springer, 2013
Keith Faherty, Thomas Williamson, Keith F. Faherty: Wood Engineering and Construction Handbook, McGraw-Hill Professional, 1998
Jim Coulson: Sustainable Use of Wood in Construction, Wiley-Blackwell, 2014
Satish Chandra: Waste Materials Used in Concrete Manufacturing (Building Materials Science Series), William Andrew, 1997
Rafat Siddique: Waste Materials and By-Products in Concrete (Engineering Materials), Springer, 2008