English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAU001
NázevZáklady informatiky
Course nameBasics of Computer Science

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Rybička

Obsahové informace

Základní přehled o následujících oblastech informatiky: počítačové sítě a internet, bezpečnost, počítačová grafika, zásady prezentací a zpracování textů na počítači. Praktické dovednosti prezentovat své projekty přímým přednášením i prezentaci v prostředí internetu.
Počítačové sítě a Internet (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích)
Základy počítačové grafiky
Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie
Prezentování „na živo“ a v prostředí intranetu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST
 • 2. Zásady prezentování informací
 • 3. Počítačové sítě -- základní principy činnosti, protokoly a služby
 • 4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů
 • 5. Služba WWW -- princip činnosti, protokol
 • 6. Základy jazyka HTML
 • 7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy
 • 8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty
 • 9. Základy počítačové grafiky.
 • 10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika
 • 11. Grafické formáty, jejich použití a konverze
 • 12. Zpracování textových dokumentů na počítači -- základy typografie
 • 13. Programové vybavení pro zpracování textů

Harmonogram cvičení

 • 1. Práce v počítačové síti a prostředí počítačových učeben
 • 2. Jednoduchá prezentace v PowerPointu
 • 3. Tvorba grafů a tabulek v prezentačním programu
 • 4. Další možnosti prezentace
 • 5. Příprava a úprava fotografií pro prezentaci na počítači
 • 6. HTML I. – první stránky, zpracování souvislého textu
 • 7. HTML II. – seznamy, použití css
 • 8. HTML III. – obrázky, odkazy
 • 9. HTML IV. – tabulky
 • 10. HTML V. – kaskádové styly a jednotný vzhled prezentace
 • 11.–12. Prezentace a odevzdání samostatných prací
 • 13. Závěrečný test
Běžné znalosti ve středoškolském rozsahu.

Základní literatura předmětu

NOVOTNÁ, Helena a kol.: Základy informatiky, internetové učební texty, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

kolektiv autorů: Jak publikovat na počítači, Science, 1996
Macur J. a kol.: Technologie Internetu, CERN, 1999
Duarte, Nancy: Slide:ology. The art and science of creating great presentations, Sebastopol: OReilly Media, Inc., 2008
 • studijní materiály ke cvičení: http://moodle.fce.vutbr.cz
 • studijní materiály k přednáškám: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp