English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG22
NázevDějiny architektury II.
Course nameHistory of Architecture II.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantLadislava Foretníková

Obsahové informace

Student pozná předrománskou architekturu.
Student pozná románskou architekturu.
Student pozná gotickou architekturu.
Student pozná zásady středověkého urbanismu.
Student pozná středověké stavební slohy a technologie.
Přehled historie středověké architektury od antických křesťanů přes byzantskou architekturu, architekturu islámu, předrománskou architekturu, staroslovanskou architekturu, evropskou i českou románskou a gotickou architekturu až po nejvýznamnější středověké stavební celky. Vývoj stavebního umění ve vztahu k socioekonomickému pozadí a stupni technického rozvoje.

Harmonogram přednášky

 • 1. Architektura starých křesťanů východní a západní říše
 • 2. Byzantská architektura, architektura islámu
 • 3. Předrománská architektura od 6. do 10. století na území Francie a Německa
 • 4. Stavební umění velkomoravských Slovanů
 • 5. Románská architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví
 • 6. Románská architektura – Itálie, Francie, Německo
 • 7. Románská architektura – Čechy a Morava
 • 8. Gotická architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví
 • 9. Gotická architektura – Francie, Anglie
 • 10. Gotická architektura – Německo, Itálie
 • 11. Gotická architektura – Čechy a Morava I.
 • 12. Gotická architektura – Čechy a Morava II.
 • 13. Nejvýznamnější naše i zahraniční středověké stavební soubory
Předmět navazuje na dějiny architektury starověku, částečně využívá i znalostí z předmětů pozemního stavitelství.

Základní literatura předmětu

Haas, F.: Vývoj architektury a umění ve středověku, SNTL Praha, 1983
Syrový, B.: Architektura - svědectví dob, SNTL Praha, 1987
Raeburn, M.: Dějiny architektury, Odeon Praha, 1993
Kratochvíl Petr a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Paseka, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pijoan, J.: Dějiny umění, Euromedia Praha, 2000