English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG04
NázevVeřejné stavby I.
Course namePublic Buildings I.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAntonín Odvárka

Obsahové informace

Student zvládne znalost typologie veřejných staveb, školských stavbeb, budov pro řízení a administrativu, obchodních zařízení a služeb, staveb pro dopravu.
Předmět umožní studentům získat základní znalosti pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb. Je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování veřejných staveb v následné ateliérové výuce.

Harmonogram přednášky

 • 1. Dětská denní zařízení, mateřské školky a jesle
 • 2. Základní a střední školy
 • 3. Vysoké školy, posluchárny a laboratoře
 • 4. Kongresová centra
 • 5. Knihovny
 • 6. Administrativní budovy
 • 7. Banky a trezory
 • 8. Prodejny maloobchodní sítě
 • 9. Obchodní domy a nákupní centra
 • 10. Veřejné stravování, rychlé občerstvení a restaurace
 • 11. Stavby pro železniční a autobusovou dopravu
 • 12. Parkoviště, garáže, čerpací stanice
 • 13. Letiště

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Podklady pro analýzu
 • 3.-8. Analýza realizované veřejné stavby
 • 9.-12. Vizuální prezentace realizované veřejné stavby
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce
Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consultinvest Praha, 1995
Kolektiv: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha, 1979
: Vyhláška 369/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, , 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PEARMAN, H.: Contemporary World Architecture, Phaidon Press London, 1998